شرایط خدماتی سازی متفاوت اپراتورها با توجه به نوع خط و شرایط مربوط به همان اپراتورها خواهد بود و کاربران درصورتی که واجد شرایط اعلامی از طرف اپراتور باشند می توانند درخواست خود را پیرامون خدماتی سازی خط اختصاصی خود اعلام نمایند.

در این بین برخی شرایط بیت تمام اپراتورها مشترک بوده و برخی با توجه به سیاست های اپراتورها برای کاربرانشان اعلام خواهد شد.
در این مقاله به برخی از شرایط متفاوت اپراتورها در روند خدماتی سازی خطوط اشاره می شود و لازم به ذکر است که این شرایط در هربار اعلام رسمی اپراتورها متفاوت و متغییر است و هرکدام در زمان خودش می بایست بررسی شود.

 

شرایط خدماتی سازی متفاوت اپراتورها:

در بین اپراتورها سه اپراتور 3000، 1000 و 021 بالاترین درخواست کاربران را در خدماتی سازی خط اختصاصی دارند و به صورت کلی در چند مورد دارای اختلاف هستند:

 

تعهدنامه:

تمام اپراتورها برای دریافت درخواست کاربران خود اقدام به ارائه تعهدنامه می کنند و کاربران می بایست آن تعهدنامه را به همراه موارد تکمیلی مانند نوع استفاده از خط اختصاصی خودشان و نوع اطلاعات شرکت در سربرگ رسمی خود پرینت گرفته و ارسال نمایند. هرگونه خط خوردگی و یا ناخوانایی و اطلاعات نادرست و ناقص موجب می شود تا درخواست از طرف اپراتور مورد قبول قرار نگیرد.

 

وجه تضمین :

برخی از اپراتورها بابت ایجاد تعهدات بیشتر و بنابرپیگیری بهتر و مسرانه درخواست های خدماتی سازی خطوط از کاربران علاوه بر تعهد کتبی و حقوقی وجهی را به عنوان تضمین دریافت می کنند. در حالت عادی این مبالغ تنها مربوط به تضمین و ارائه تعهد کتبی می باشد اما  اگر فردی از تعهد خود خارج شود و اقدام به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی کند و یا با توجه به اعلام مشتریان خود؛ شکایتی داشته باشد از تضمین ارائه شده به عنوان وجه الضرر استفاده می شود و علاوه بر برداشت مبلغ سفته ، مبلغی نیز از طرف ارتباطات سیار به عنوان جریمه از فرد دریافت خواهد شد و البته خط خدماتی خود را به صورت همیشگی از دست خواهد داد و امکان خدماتی سازی خطوط دیگری را نیز نخواهد داشت.

 

هر اپراتور در هر زمان که اقدام به خدماتی سازی خطوط نماید ممکن لست شرایط و یا تعهدنامه خودرا تغییر دهد و در هر بار تنها درخواست هایی مورد بررسی قرار می گیرد که مطابق شرایط روز باشند. در صورتی که درخواستی قبلا به هر دلیلی مورد موافقت قرار نگرفته باشد درصورتی که شامل شرایط جدید باشد می تواند دوباره درخواست خدماتی سازی دهد اما اگر خطی بنا بر شکایت ویا تخلف از حالت خدماتی خارج شود دیگر نمی توان درخواست خدماتی سازی به اپراتور ارائه داد.