اول ژانویه مصادف با 11 دی را باید اولین روز سال میلادی دانست. در این روز می‌توان با ارسال پیامک سال نو میلادی برای دوستان و آشنایان مسیحی، ارمنی و خارجی این مناسبت را به آن‌ها تبریک گفت. همچنین می‌توان برای شاد کردن دوستان و آشنایان از این مناسب استفاده کرد و سال نوی میلادی را به آن‌ها نیز تبریک گفت. برای تبریک گفتن به کسانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و با زبان فارسی آشنا نیستند، باید از متن انگلیسی استفاده کرد. به همین دلیل در این مطلب از بلاگ ایده پردازان چندین متن مناسب برای پیامک تبریک سال نو میلادی به زبان فارسی و انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌ایم.

متن مناسب به زبان فارسی و انگلیسی برای پیامک سال نو میلادی

متن مناسب به زبان فارسی و انگلیسی برای پیامک سال نو میلادی

در ادامه چندین متن مناسب و متفاوت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برای پیامک تبریک سال نو میلادی را با هم مرور خواهیم کرد.

1- (In everything there must be a season)
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشد

(A time to come and a. time to go)
زمان آمدن و وقت رفتن

(I pray that this New Year brings)
دعا می‌کنم که این سال نو به همراه بیاورد.

(To you happiness and joy forever and ever)
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشه

(Happy New Year)
سال نو مبارک

2- (May this new year god grants you five things)
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند.

(Sun, to warm you)
آفتاب، برای گرم کردن تو

(Moon to charm you)
ماه برای جذابیت شما

(An Angel to protect you)
یک فرشته برای محافظت از شما

(True love, to care for you)

عشق واقعی، برای مراقبت از شما

(A friend, to listen to you)
دوست، برای گوش دادن به شما

(Happy New Year)
سال نو مبارک

3- (New Days, New Time, New Moments)
روزهای جدید، زمان جدید، لحظه‌های جدید

(Ahead Are Waiting For You)
پیش رو در انتظار شما هستند

(May these 365 Days Light Up Your Life)
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کند.

(Happy New Year)
سال نو مبارک

4- (Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year. Happy New Year!)

گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

متن‌هایی برای تبریک سال جدید میلادی

متن‌هایی برای تبریک سال جدید میلادی

1- (I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.)

از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی‌های گذشته غلبه کنی.

2- (New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Year)

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آن‌ها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!

3- (Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!)

در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

4- (Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.)

برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می‌کنم.

5- (May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.)

امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

6- (May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!)

آرزو می‌کنم ارمغان سال نو گرما و نور عشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گرداند. سال نو مبارک!

متن‌های جذاب برای تبریک سال جدید به انگلیسی زبان‌ها

متن‌های جذاب برای تبریک سال جدید به انگلیسی زبان‌ها

1- (new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching U)

هدیه سال نو می‌تواند خیلی چیزها باشد. می‌تواند چیز خاصی هم نباشد. برای تو هر اسباب بازی جدیدی می‌تواند لذت بخش باشد و برای من دیدن تو!

2- (There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions)

هیچ سال نویی ایده‌آل نخواهد بود مگر این‌که تو تصمیم بگیری آن ر‌ا به بازتابی از ارزش‌ها، خواسته‌ها، علاقه‌ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

3- (Wishing You All The Peace, Joy, And Love Of The Season! Season’s Greetings)

برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می‌کنم. تغییر فصل رو بهت تبریک می‌گویم.

4- (Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds
Lets celebrate this blissful New yea)

بیا به سالی که جدید و تازه است خوشامد بگوییم، بیا تک‌تک لحظه‌هایش را گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

5- (A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.)

سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

6- (May All Your Dreams and Wishes Come True, and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy New Year.)

باشد که همه رویاها و آرزوهای شما به واقعیت برسند و سعادتمند باشد که پاهای شما را لمس کند سال جدید میلادی مبارک.

چند متن برای تبریک سال جدید میلادی

چند متن برای تبریک سال جدید میلادی

1- (If I could tell Santa what to give you, It would be happiness and peace Not just this Christmas, but for the entire Year. Merry Christmas and Happy New Year)

اگر می‌توانستم به بابانوئل بگویم چه چیزی برایم هدیه بیاورد، شادی و صلح را می‌خواستم، نه تنها برای کریسمس بلکه برای کل سال. کریسمس مبارک و سال جدید شادی داشته باشید.

2- (Dear Friend May Your Holidays Be Merry and the New Year filled with friends, family and good times. Wishing You a Joyous Holiday filled with Peace, Love and prosperity. Best Wishes for a Healthy New Year!)

دوست عزیز. باشد که تعطیلاتتان مبارک و سال جدیدتان همراه با دوستان، خانواده و اوقات خوب باشد. آرزوی تعطیلاتی شاد همراه با آرامش، عشق و برای شما دارم. بهترین آرزوها برای داشتن سال جدیدی همراه با سلامتی.

3- (This greeting is sent from across the miles And is filled with lots of smiles, With hopes, the new year will bring Happiness, prosperity, and everything.)

این تبریک از راه دوری ارسال شده‌ و سرشار از لبخند است. با این امید که سال جدید شادی، کامیابی و همه چیز را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

4- (A New Year to continue to write our own story. May you be the hero in the story.)

سال نو برای ادامه نوشتن داستان خودمان. باشد که شما قهرمان داستان باشید.

جمع‌بندی

  • در این مطلب چندین نمونه متن پیامک تبریک سال نو میلادی را به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی با هم مرور کردیم.
  • شما می‌توانید این پیام‌ها را در روز اول ژانویه (11 دی) که سال نوی میلادی شروع می‌شود برای دوستان و آشنایانی که مد نظر دارید ارسال کنید.
  • همچنین می‌توانید از خدمات مجموعه ایده پردازان برای ارسال پیامک برای کارهای متفاوت مانند تبریک مناسبت‌های مختلف استفاده کنید.