کاربرد پیامک در کانون ها و شرکت های جهانگردی در خدمات به روز و آنلاین این مراکز خدماتی بیش از گذشته دیده و استفاده می شود.

کانون های جهانگردی با ارائه خدمات به مشتریان و کاربرانتشان، نمونه های بدیهی ارسال پیامک و ارتباط با مشتریان هستند که به صرفه ترین و کارآمدترین راه ارتباطی نیاز دارند.

بهترین و اقتصادی ترین گزینه برای این کسب و کارها استفاده از سامانه های ارسال پیامک می باشد و نحوه استفاده از پیامک برای این صنف در مقاله پیشرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کاربرد پیامک در کانون ها و شرکت های جهانگردی :

تبلیغات :

برای شناساندن خودتان تبلیغات بهترین و اصلی ترین راه است و ارسال پیامک یکی از به صرفه ترین راه های ارتباطی و تبلیغاتی می باشد. امکان ارسال از طریق نقشه و یا استفاده از بانک موبایل شهر و کدپستی، می تواند یکی از بهترین گزینه های معرفی باشد.

می توانید با دفاتر گردشگری و یا گروه های گردشگری نیز از طریق شماره موبایل های دسته بندی در اصناف در ارتباط باشید. وجود گزارش ارسال نیز شما را از ارسال و بازخورد آن مطمئن می سازد.

ارسال متن هایی با اعلام خدماتتان و یا متن های ویژه برای گروه های گردشی می تواند به رونق کارتان کمک بزرگی نماید.

سامانه ارسال پیامک انبوه ثبت نام رایگان دارد و به شما برای ارسال پیامک تبلیغاتی کمک می نماید.

ارتباط با مشتریان :

به آسانی و با یک ارسال می توانید با مشتریانتان در ارتباط باشید. گروه های ایجاد شده، زمان های حرکت، مشخصات سفر و جزئیات را با ارسال پیامک تکی و یا گروهی، به اطلاع گردشگران یک گروه ارسال نمایید مطمئن باشید که ارسالتان انجام شده است.

پیامک سفید با توجه به قابلیت ارسال پیامک اطلاع رسانی به کاربران و مشتریان، به تمام افراد می تواند پیامک شما را ارسال نماید.