کاربرد پیامک برای تاکسی اینترنتی که امروزه رشد و مقبولیت بسیاری کسب کرده است، چشم گیر بوده و راننده و درخواست دهنده منتظر دریافت آن هستند. تاکسی اینترنتی یکی از خدمات به روز و اینترنتی است که چندین شرکت؛ ارائه دهنده این خدمات به صورت سراسری هستند و نحوه ارتباط بین راننده و درخواست دهنده بر اساس پیامک قرار داده می شود.

کاربرد پیامک برای تاکسی اینترنتی جزو اصول اصلی و اساسی این کسب و کار است و مقاله پیش رو روند استفاده از پیامک در این حوزه کاری را بررسی خواهد نمود :

کاربرد پیامک برای تاکسی اینترنتی :

تبلیغات:

نحوه تبلیغات اثرگذار برای این کسب و کار می تواند مختلف باشد اما پیامک گزینه ای پر استفاده خواهد بود. برای تمام افراد در هر شهر و یا محدوده نام سرویس خودتان را معرفی نمایید و برایشان بابت استفاده اولیه کد تخفیف بفرستید.

ارتباط با مشتریان و کاربران :

به عنوان گسترش و رونق کارتان می شود از کدهای معرفی دوستان نیز استفاده کنید. برای هر کاربر که در سامانه شما ثبت نام نماید؛ کد منحصر به آن شخص را برایش پیامک نماید تا با معرفی آن به دوستانش، از مزایای این قسمت بهره مند شود.

هریک از ارسال های مربوط به نوع ماشین، اطلاعات راننده، اطلاعات مبدا و مقصد؛ از طریق پیامک به راننده و مسافر ارسال می شود. حتی برای ارسال مبلغ سفر، مانده اطلاعات شارژ و …. اطلاعات به صورت ارسال اس ام اس به مشترک اطلاع داده می شود.

وجود شماره هایی که دریافت پیامک تبلیغاتیشان را بسته اند نگرانی جهت ارسال پیامک های اطلاع رسانی هستند. اما وجود سامانه خدماتی پیامک سفید این مشکل را برطرف نموده است. در همان ابتدا که شماره وارد شود به مشترک پیامک ارسال خواهد شد که به سامانه اطلاع رسانی برند شما وارد شده است و بابت دریافت پیام ها هزینه ای پرداخت نخواهد نمود.

تا زمانی که گوشی مسافر خاموش نباشد و یا درخواست عدم دریافت پیامک را نداده باشد، پیام ها ارسال خواهد شد.