کاربرد پیامک برای بیمه شوندگان و بیمه گذاران جزو بخش های عادی از خدمات بیمه تلقی می شود تا جایی که انتظار داریم حتما اطلاع رسانی را دریافت نماییم.

بیمه نوعی توافق و قرارداد است که طی آن افراد و یا حتی شرکت ها در برابر مبلغ مشخصی بر حسب نوع بیمه مورد نظرشان به بیمه گذار، در زمان ایجاد اشکال و یا حادثه، بتوانند خسارت وارد شده را به نوعی جبران نمایند.

وجود بیمه نوعی ضرورت و الزام است و مقاله پیش رو جایگاه پیامک را دراین صنف بسیار بیش از گذشته معرفی خواهد کرد.

کاربرد پیامک برای بیمه شوندگان و بیمه گذاران :

تبلیغاتی:

برای معرفی بیمه و یا شعبه نمایندگی بیمه خود؛ می توانید از قدرت تبلیغات ارسال پیامک استفاده نمایید. به راحتی از روی نقشه گوگل به محدوده های اطراف دفتر بیمه خود، آدرس و شماره دفتر بیمه خود را اطلاع رسانی نمایید.

می توانید بر اساس نوع خدمات بیمه ای که ارائه می دهید، از قابلیت ارسال بر اساس سن و جنسیت استفاده نمایید و یا با استفاده از بانک های صنفی، به گروه خاصی از کسب و کارها بیمه مناسبشان همانند بیمه آتش سوزی را معرفی نمایید.

کاربرد پیامک برای بیمه شوندگان و بیمه گذاران

اطلاع رسانی و ارتباط با بیمه شوندگان :

امروز همه افراد تحت عنوان های متفاوتی بیمه شده هستند. بیمه عمر، شخص ثالث، آتش سوزی، بدنه خودرو و …

اکثر بیمه شدگان هزینه بیمه سالانه خود را در نوبت های متفاوت پرداخت می کنند و ممکن است با توجه به حجم کارهایشان زمان پرداخت حق بیمه را فراموش کرده باشند. ارسال پیامک یاد آوری می تواند راهی آسان برای ارتباط با بیمه گذارانتان باشد.

از طرفی وجود اکثر شماره موبایل ها در لیست سیاه مخابراتی، باعث می شود تا متن اطلاع رسانی و یا اعلام اقساط بیمه به دست مخاطبتان ارسال نشود.

می توانید از سامانه اطلاع رسانی پیامک سفید برای ارتباط با مخاطبینتان استفاده نمایید. در گروه بندی های متفاوت مخاطبان را دسته بندی کنید و حتی می توانید ارسال خود را در زمان و روز خاصی برای آن گروه ها و یا افراد خاصی ارسال نمایید.

اگر بتوانید از هویت حقوقی شرکت بیمه خود استفاده نمایید می توانید خط ارسال کننده خود را خدماتی نموده و با استفاده از ارسال زماندار هوشمند به صورت دوره ای بتوانید برای مخاطبین خودتان متن های مربوط به بیمه را ارسال نمایید.