چند اشتباه رایج در ارسال پیامک تبلیغاتی وجود دارد که باعث می شود شما از ارسال های تبلیغاتی بازخورد مناسب را دریافت نکنید. دانستن اشتباهات می تواند شما را در دریافت نتیجه مطلوب یاری نماید. بسیاری از کاربران و استفاده کنندگان از سامانه های ارسال پیام تبلیغاتی که ادعا می کنند از ارسال پیام کوتاه نتیجه ای نگرفته اند، با اصول ارسال پیام آشنا نبوده اند.

مقاله پیشرو می تواند چند اشتباه رایج در ارسال پیامک تبلیغاتی را به نقاط قوت شما در حوزه ارسال پیام تبلیغاتی تبدیل نماید.

چند اشتباه رایج در ارسال پیامک تبلیغاتی :

  • ارسال در زمان های نامناسب

برای ارسال زمان های مرده و زمان های طلایی وجود دارد. بیشتر ارسال ها در زمانهای مرده انجام می شود. زمان های مرده و طلایی برای هر کسب و کار متفاوت است و بر مبنای دانستن و آشنایی کامل محدوده ارسال و افراد گروه هدف مشخص می شود . برای مثال بهترین زمان برای ارسال پیام های تبلیغاتی فروشگاه های زنجیره ای می تواند روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه باشد.

  • متن ارسالی

متن های ارسالی را بدون اشتباه املایی بنویسید و البته کلیشه ای هم ارسال نکنید. متن هایی که خلاقیت دارند و در آن ها از سمبل برای نگارش استفاده شده است می تواند تاثیرگذار باشد.

برای متن تبلیغاتی خودتان زمان بگذارید و متنی را ارسال نمایید که ارزشی به مشتریان شما بدهد. همواره در نوشتن متن هایتان به این فکر کنید که بین شما و دیگر همکارانتان در کسب وکارتان، چرا مشتریان باید شما را انتخاب نمایند.

  • راه تماس

شما در بهترین زمان عالی ترین و تاثیرگذارترین متن ها را که ارسال کنید می بایست راه درست ارتباطی را برای گیرندگانتان نشان دهید. ایمیل، آدرس، شماره تماس ثابت، آدرس شبکه های اجتماعی و … را در انتهای متن هایتان قرار دهید.

اگر می خواهید در بین دیگر همکارانتان انتخاب همیشگی مشتریان باشید و یا از همان ابتدا قدمی برای ایجاد اعتماد برای مشتریانتان بردارید، هرگز هرگز و هرگز شماره موبایل را به عنوان راه ارتباطی خود معرفی نکنید.

شماره موبایل نماد کامل بی اعتمادی است و مشتری احساس می کند هر زمان که شما بخواهید پاسخش را می دهید و در شرایط اضطراری اش شاید شما پاسخگو موبایل نباشید و یا اصلا شماره شما در دسترس نباشد.

سه اصل بالا را در زمان های ارسال پیام های تبلیغاتی خود بررسی نمایید و ببینید آیا به صورت اصولی ارسال پیام بازاریابی و فروشتان را انجام داده اید یا خیر ؟