نحوه دریافت شناسه گروه مخاطب در سامانه های ارسال پیامک شرکت ایده پردازان سوال بسیاری از برنامه نویسان در زمان اضافه نمودن شماره موبایل کاربران است. برای اضافه نمودن مخاطب و یا انجام ویرایش بر روی اطلاعات هر مخاطب از طریق وب سرویس، متدی تعریف شده است که بر اساس نوع سامانه و یا ماژول پارامترهای متفاوتی می تواند داشته باشد. البته تفاوت در متدهای ارائه شده مربوط به سایت sms.ir بر اساس نوع ماژول و سرویس انتخابی می باشد و برخی پارامترها مشابه و هم نام هستند.

جدا از اینکه شما از پیامک سفید استفاده نمایید و یا پنل انبوه، زمان فراخوانی تابع add contact نیاز به پاس دادن اطلاعاتی در قالب ورودی دارید. برخی از مقادیر اختیاری و برخی دیگر اجباری می باشد.

به صورت کلی در زمان اضافه نمودن کاربر اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، پیشوند نام، شماره موبایل و …. درخواست می شود. به جز شماره موبایل که مقدار parameter value آن اجباری است، بقیه گزینه ها به صورت null able تعریف شده اند.

به جز این اطلاعات پارامتر اجباری دیگری وجود دارد که برای ثبت شماره موبایل کاربر می بایست به عنوان اطلاعات ورودی پاس داده شود. مقدار شناسه گروه …

هر شماره موبایل برای اضافه شدن در یک گروه قرار می گیرد و اعلام گروه مقصد در زمان add contact از طریق اعلام شناسه گروه مخاطب می باشد.

حال نحوه دریافت شناسه گروه مخاطب می تواند به چه صورت باشد ؟

 

نحوه دریافت شناسه گروه مخاطب :

 

  • ساده ترین راه دریافت شناسه هر گروه استفاده از ID نمایش داده شده در URL در زمان ویرایش اطلاعات گروه می باشد.
  • راه اصولی و حرفه ای استفاده از تابع هایی است که اطلاعات هر گروه را به عنوان مقدار خروجی نمایش می دهند. در سامانه پیامک سفید استفاده از تابع GetContactGroups می تواند اطلاعات مربوط به گروه مخاطبین از جمله شناسه گروه را به عنوان خروجی اعلام نماید. شناسه گروه منحصر به فرد بوده و با group ID مشخص می شود.

نکته مهم این است که با توجه به اینکه این مقدار یکتا می باشد در هیچ متدی نمی توان مقدار contact ID را برابر با صفر قرار داد.