پیامک سفید مفهومی تازه در حوزه ارسال پیامک و سامانه های ای ام اس است که به روش های مختلف، خدمات مختلفی را ارائه می دهد.

پیامک سفید و یا همان white SMS به تازگی در امکانات شرکت های ارائه دهنده خدمات ارسال پیام کوتاه قرار گرفته است و برای ارسال پیامک بدون محدودیت استفاده می شود.

مفهوم black list  و یا لیست سیاه برای شماره موبایل ها زمانی که ارسال پیامک ساده و معمولی انجام می شود، شنیده و دیده شده است.

این شماره موبایل ها در واقع در لیست سیاه تبلیغات قرار گرفته اند و خودشان با ارسال کد به اپراتور خطشان اعلام نموده اند که تمایلی برای دریافت پیامک تبلیغاتی ندارند و درخواست این شماره ها نیز از طرف اپراتور خطشان قبول شده است.

ارسال تبلیغات به این شماره ها نباید انجام شود و اگر به صورت غیر قانونی ارسالی به این شماره ها در حال انجام است، قابل پیگیری است و تبعات قانونی خواهد داشت.

می توانید بسیار ساده از طریق شماره گیری کد دستوری *800#  متوجه شوید که شماره موبایل شما در لیست سیاه قرار دارد و یا حتی شماره خود را در لیست سیاه اضافه نمایید.

تا این قسمت از کار کاملا نحوه ارسال و یا عدم ارسال به شماره ها مشخص هستند، اما اگر شماره ای که دریافت پیامک خود را مسدود نموده است خواهان دریافت پیام های خاصی از چند ارگان و یا شرکت مشخص باشد، در این هنگام چه کاری باید انجام شود ؟

پیامک سفید :

در چنین شرایطی، مفهوم پیامک سفید مطرح می شود. پیامک سفید نوعی از ارسال پیام کوتاه می باشد که اجازه ارسال پیامک را برای تمام شماره ها دارد. اما نکته مهمی که برای عدم سو استفاده از این ارسال مطرح می شود محتوای متن ارسال و نوع گیرندگان می باشد.

متن ارسالی و محتوایی که در آن مشخص می شود می بایست از دسته محتوای خدماتی باشد. برای مثال شما صاحب حساب در بانک هستند. در همان ابتدا هم اعلام می نمایید که برای هر واریز و یا برداشت، پیامک اطلاع رسانی برایتان ارسال شود.

در این حالت شما درخواست دریافت پیامک خدماتی را اعلام نموده اید و البته که فقط این بانک اجازه ارسال پیامک اطلاع رسانی را دارد.

و از همه مهمتر اینکه همان بانک می بایست رضایت و شماره موبایل شما را برای ارسال اس ام اس داشته باشد.

قابلیت ارسال پیام خدماتی، شرایط خاص و محدود خود را دارد.

ارسال تعهدنامه، وجه تضمین بالا برای حسن رعایت تعهد، لیست شماره موبایل کاربران و …. بخشی از شرایط اولیه درخواست خدماتی شدن خط ارسال کننده می باشد.

تمام ارسال ها مانیتور می شود و با هر تخلف و یا اعلام شکایت، خط از وضعیت ارسال خدماتی خارج خواهد شد.

به صورت کلی مفهوم پیامک سفید برای ارگان ها و شرکت هایی که تنها پیام های خدماتی و اطلاع رسانی برای مشتریان خود ارسال می کنند و مشتریان نیز منتظر دریافت پیامک هستند، می تواند گزینه مناسبی برای ارسال هدفمند و با رضایت به مشترکین باشد و البته روند ارسال پیامک را تغییر خواهد داد.