مشتریان بالفعل قیف فروش در سامانه پیامک را به راحتی و با استفاده از امکانات در اختیار شما می توانید به راحتی به درجه مشتریان وفادار برسانید. مشتریان بالفعل در قیف فروش را به مشتریانی اختصاص می دهیم که پس از سپری شدن پروسه تصمیم گیری و مقایسه شما با رقبا و همکاران شما در حوزه فعالیت، اقدام به خرید و انتخاب شما نموده اند. به دست آوردن مشتریان بالفعل لازمه ادامه حیات و بقای کاری هر کسب و کاری می باشد. بنابراین شما در این روند می بایست تمام اقدامات لازم را برای رضایت آن ها انجام دهید.

خودتان را به جای مشتریان بگذارید. حتی خود شما هم در هر عرصه ای مشتری چندین خدمات مختلف هستید. اولین درخواست شما چیست و یا اگر چه روندی را ببینید به تصمیم و انتخابتان افتخار می نمایید. دو مقوله کیفیت و کمیت هردو برایتان مهم است. بخشی از  کیفیت کار و خدماتتان را می توانید با استفاده از پیامک اجرا نمایید. مشتریان بالفعل قیف فروشتان را در سامانه پیامک مدیریت نمایید.

مشتریان بالفعل قیف فروش در سامانه پیامک :

می توانید در زمان خرید و یا مراجعه مشتری شماره همراه را از او برای ارتباطات بعدی دریافت نمایید و به ایشان این اطمینان را دهید که ازین شماره تنها برای اطلاع رسانی استفاده خواهد شد. ما به شما تضمین محرمانگی اطلاعات می دهیم بنابراین می توانید با اطمینان شماره ها را در دفترچه تلفن خود ذخیره نمایید.

تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و تاریخ تولد فرزندان جزو بهترین روزهای زندگی هستند پس قدر این اطلاعات مهم را بدانید. می توانید از آن ها تاریخ تولدشان را بپرسید و در دفترچه تلفنتان ذخیره نمایید. ماژول تبریک تولد یا رویداد در همان روز تولد متنی که شما مشخص نموده اید را برایشان ارسال خواهد نمود. این نمونه ای از اعلام ارزش مشتری برای شماست.

می توانید بین مشتریان خود مسابقه ایجاد نمایید و یا کیفیت خدمات ارائه شده را در حالت نظرسنجی از آنان بپرسید و اگر نقصی داشت پس از برطرف شدن، حتما به آنان اطلاع دهید و از آن ها برای همراهیشان قدر دانی نمایید. اینکار را می توانید با استفاده از ماژول نظرسنجی و مسابقه انجام دهید.

اگر در زمان ذخیره شماره موبایل مشتریان، نام و نام خانودگیشان را نیز ثبت کنید می توانید با استفاده از ارسال با نام به دفترچه تلفن ، در هر متن نام و نام خانوادگیشان را قرار دهید.

هزینه جلب مشتری جدید چندین برابر حفظ مشتری است که خودش شما را انتخاب نموده، بنابراین بهتر است شرایطی برای نگه داری مشتریان داشته باشید تا بخواهید با تبلیغات مشتریان جدید جلب نمایید.