کد ارسال احراز هویت یکی از امکانات سریع و خدماتی برای ارسال پیامک فعال سازی جهت تایید شماره موبایل کاربران در برنامه و یا اپلیکیشن است. ارسال پیامک تایید و یا احراز هویت به شماره موبایل گیرندگان، از طریق ماژول وب سرویس ارسال سریع در سامانه پیامک انجام می شود. ارسال با سرعت بالا بین 300 تا 400 میلی ثانیه و بهره گیری از خط خدماتی شده جهت ارسال پیام به تمام شماره ها باعث شده است تا برنامه نویسان و وب مسترهای بسیاری ازین امکان استفاده نمایند.ارسال کد احراز هویت از طریق کد نویسی انجام می شود. هم اکنون دو حالت کد نویسی برای ارسال کد احراز هویت وجود دارد که در ادامه معرفی خواهد شد:

دو روش متفاوت ارسال کد احراز هویت :

1.

http://RestfulSms.com/api/VerificationCode

در این حالت شما می بایست قبل از ارسال درخواست خود، اقدام به دریافت توکن نماییدو سپس ارسال کد را انجام دهید. دریافت توکن در هر 30 دقیقه و یا قبل از هر درخواست ارسال یکی از اقدامات لازم در این روش است.اگر نحوه دریافت توکن با نحوه ارسال درخواست متفاوت باشد عملا درخواست ارسال شما ترتیب اثر داده نمی شود و نحوه دریافت توکن و ارسال درخواست مشابه یکدیگر است. در این حالت برای ارسال کد فعال سازی دو درخواست سمت ما ارسال می شد. دریافت توکن به نوعی هویت ارسال کننده را سمت ما مشخص می نمود.در بدنه برنامه نیز تنها کد و شماره موبایل گیرنده قرار می گیرد.

2.

http://restfulsms.com/SendVerificationCode?userName=username&password=password&code=1234&mobile=9123456789

راه دوم بسیار ساده و کوتاه است. در این حالت نیازی به دریافت توکن نمی باشد. در همان url با ارسال نام کاربری و رمز عبور، هویت ارسال کننده مشخص می شود و در ادامه با ارسال کد و شماره موبایل گیرنده، ارسال کد احراز هویت انجام خواهد شد. تمام اطلاعات لازم در همان url به صورت POST ارسال خواهد شد و نیازی به برنامه نویسی دیگری ندارد. هر کدام از روش ها می تواند مناسب نوع خاصی از ارسال باشد و  هریک به تنهایی دارای سرعت بالایی است.