خرید شارژ با تخفیف

یکی از درخواست های مشتریان در هر صنفی معمولا تخفیف در خرید می باشد .

مشتریان ایده پردازان نیز از این اصل مستثنا نمی باشند و برخی از آن ها طی تماس تلفنی یا موارد دیگر درخواست تخفیف در سامانه ارسال پیامک را دارند .

با توجه به این نیاز مشتریان ، sms.ir قابلیتی را لحاظ نموده است که کاربرانش بتوانند با خرید بسته های پیامکی تعدادی بیشتر از مبلغ پرداختی پیامک دریافت نمایند .

اگر شما بخواهید در سامانه ارسال پیامک ایده پردازان شارژ خریداری نمایید می توانید به دو روش شارژ حسابتان را انجام دهید :

روش اول پرداخت مبلغ دلخواه و دریافت شارژ به همان مبلغ می باشد .

اما در روش دوم مبلغ توسط ما تعیین می شود و شما با پرداخت آن تعدای پیامک هدیه دریافت می نمایید .

5 بسته پیامکی در حال حاضر موجود می باشد که به شرح زیر است :

بسته شماره 1 : با خرید 15000 پیامک ، 750 پیامک به شما هدیه داده می شود و مبلغ آن 249000 تومان می باشد .

بسته شماره 2 : با خرید 50000 پیامک ، 2000 پیامک به شما هدیه داده می شود و مبلغ آن 755000 تومان می باشد .

بسته شماره 3 : با خرید 100000 پیامک ، 4000 پیامک به شما هدیه داده می شود و مبلغ آن 1470000 تومان می باشد .

بسته شماره 4 : با خرید 400000 پیامک ، 6000 پیامک به شما هدیه داده می شود و مبلغ آن 5400000 تومان می باشد .

بسته شماره 5 : با خرید  1000000پیامک ، 10000 پیامک به شما هدیه داده می شود و مبلغ آن 12900000 تومان می باشد .

کاربران عزیز در نظر داشته باشند که در زمان ثبت نام تعدادی بسته دیگر نیز قرار داده شده است که این بسته ها را تنها یک بار و در زمان ثبت نام می توانید خریداری نمایید .

بسته های هنگام ثبیر ت نام به شرح زمی باشد :

شماره 1 : بسته 1000 پیامکی با 50 پیامک هدیه

شماره 2 : بسته 5000 پیامکی با 400 پیامک هدیه

شماره 3 : بسته 10000 پیامکی با 1000 پیامک هدیه

شماره 4 : بسته 20000 پیامکی با  2000پیامک هدیه

شماره 5 : بسته 50000 پیامکی با 3500 پیامک هدیه

شماره 6 : بسته 100000 پیامکی با 6000 پیامک هدیه

شماره 7 : بسته 1000000 پیامکی با 20000 پیامک هدیه

امید است کاربران گرامی با توجه به این مطلب بتوانند برترین روش شارژ را انتخاب نمایند و با توجه به نیازشان پرداخت مناسبی را داشته باشند .