شاید شما هم حداقل یکبار برای ارسال‌های تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی خود از سامانه‌های پیامکی استفاده نموده‌اید. در سامانه‌های پیامکی برای ارسال پیام کوتاه می‌بایست خط پیامکی اختصاصی داشته باشید که توسط آن ارسال و دریافت پیامک شما انجام شود. به همین دلیل پیش از هر اقدامی باید از تعرفه و خرید خط پیامکی آگاهی داشته باشید.

از آن جایی که در پنل‌های ارسال پیام کوتاه از سیم کارت و شماره موبایل استفاده نمی‌شود می‌بایست یکی از خطوط اختصاصی اپراتورهای ارسالی را انتخاب نمایید. البته متاسفانه ممکن است برخی از سایت‌ها اعلام نمایند که ارسال با سیم کارت دارند، بهتر است بدانید سیم کارت‌هایی که برای ارسال سامانه‌های پیامکی استفاده می‌شود مسدود می‌شوند و این روند به صورت کلی غیرقانونی می‌باشد.

انتخاب خط اختصاصی کاملا بسته به سلیقه و انتظار شما از شماره خطتان می‌باشد و تمام اپراتورهای خطوط پیامک کار اصلی خود یعنی ارسال و دریافت پیامک را پشتیبانی می‌نمایند.

در ادامه ویژگی و روند خرید هر خط را بر اساس سرشماره بررسی می‌کنیم.

راهنمای تعرفه و خرید خط پیامکی

تعرفه و خرید خط پیامکی 3000:

شاید اپراتور 3000 را بتوان یکی از اپراتورهای قدیمی و محبوب ارسال پیامک دانست. خطوط این اپراتور در تعداد رقم های 8،10،12 و 14 رقمی ارائه می‌شود.

برای خرید خط از اپراتور 3000 می‌بایست بدانید که 8 رقم ابتدایی آن به نوعی قابل تغییر و یا انتخاب دلخواه نیست. 4 رقم عدد 3000 و 4 رقم بعدی آن که تحت عنوان سرشاخه می‌باشد، قابل انتخاب و یا تغییر کلی نیستند. البته سرشاخه‌های موجود محدود ولی زیاد می‌باشد و می‌توانید از بین سرشاخه‌ها خط انتخاب نمایید.

در خطوط 8 رقمی کمی قضیه متفاوت است. به صورت کلی چند خط 8 رقمی استعلام گرفته می‌شود و از بین خطوط موجود می‌توانید خط مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

برای دریافت و یا استعلام خط 3000 دو روش وجود دارد.

 • برای مشاهده و یا استعلام شماره های 8 رقمی می‌بایست از داخل سامانه خود تیکت درج نمایید و درخواست خطوط آزاد 8 رقمی 3000 نمایید.
 • برای استعلام بقیه ارقام 3000، به منوی امکانات اولیه مورد نیاز و بخش فعال سازی شماره پیامکی بروید.
 • از قسمت استعلام شماره جدید، می‌توانید خط 3000 و سپس تعداد رقم مورد نیازتان را انتخاب نمایید.
 • درصورتی که خط شما آزاد باشد استعلام آن آزاد اعلام شده و هزینه به شما نمایش داده می‌شود.

ممکن است شما خطی را در گذشته استعلام نموده باشید و پس از مدتی بخواهید آن خط را خریداری نمایید. اگر مدت زمان بیش از دو هفته باشد بهتر مجددا خط استعلام گرفته شود.

تعرفه و خرید خط پیامکی 1000:

اپراتور 1000 یکی دیگر از اپراتورهای محبوب ارسال پیامک است. قابلیت انتخاب ارقام بلافاصله بعد از ارقام 1000 آن را به یکی از اپراتورهای محبوب برای انتخاب شماره موبایل درخط و یا انتخاب شماره ثابت با پیش کد شهر نموده است.

می‌توانید به راحتی هر تعداد رقمی که می‌خواهید ( انتخاب از 8 رقم ) از اپراتور 1000 خط استعلام نمایید. اپراتور 1000 برای خریداران خود دو حالت انتخاب خط توسط خودشان و یا انتخاب توسط اپراتور را فعال کرده است. البته اگر خط را اپراتور انتخاب کند هزینه خرید آن تقریبا نصف حالت خرید خط توسط خودتان است و البته رقمش قابل تغییر نمی باشد.

 • استعلام خطوط 1000 از طریق همان امکانات اولیه مورد نیاز و بخش فعال سازی شماره پیامکی است.
 • از قسمت استعلام شماره جدید، می توانید خط 1000 و سپس تعداد رقم مورد نیازتان را انتخاب نمایید.
 • اگر می‌خواهید شماره را خودتان انتخاب نمایید قسمت سفارشی را انتخاب نموده و خط را 1000 انتخاب کنید و شماره مورد نظرتان را وارد نمایید.
 • اگر هم انتخاب خط را به خود اپراتور واگذار نموده اید بخش غیر سفارشی راانتخاب و خط پیش فرض را 1000 انتخاب نمایید.

تعرفه و خرید خط پیامکی 021 و 026:

خطوط 021 محبوب شرکت‌های تهران و کرج هستند. اگر شرکت و یا کسب و کارتان در این دو شهر باشد می‌توانید بر اساس مالکیت خط خود مدارک لازم و مشخص شده از طرف اپراتور را ارسال نمایید و بر اساس خط ثابتتان شماره پیامکی متناظر آن را دریافت نمایید.

اگر مالک خط تلفن یک فرد ( حقیقی ) باشد، باید مدارک زیر ارسال شود :

 • جواز کسب و کار، کپی کارت ملی هوشمند، قبض تلفن خط ثابت که به نام شخص می‌باشد و فرم تکمیل شده خرید خط 021
 • در صورتی که ملک اجاره ای می‌باشد تصویر اجاره نامه به نام شخص درخواست کننده نیز الزامی است .

نکته: تصویر کارت ملی جدید و یا تصویر کارت ملی قدیم به همراه فیش تعویض کارت ملی الزامی است.

اگر مالک خط شرکت شما باشد ( حقوقی ) باشد مدارک تغییر پیدا می کند و به صورت زیر است:

 1. تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شركت
 2. تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 3. تصویر معرفی نامه نماینده در سربرگ شركت
 4. تصویر كارت ملی جدید نماینده
 5. تصویر قبض تلفن (در صورت امكان)
 6. فرم تکمیل شده خرید خط

فرم خرید 021 فرمی است که در سایت بخش پنل کاربران – خط اختصاصی و خط اختصاصی 021 قرار دارد و حتما باید دریافت و تکمیل شود.

هزینه و تعرفه پیامک برای تمام سر شماره ها یکسان است.