چگونه بدون خط خدماتی پیامک احراز هویت ارسال کنیم؟ برای پاسخ به این سوال می بایست به چرایی ارسال پیامک احرازهویت بپردازیم.

پیام های احراز هویت در جهت تایید و اعتبار سنجی شماره موبایل ها ارسال می شوند. هر شماره که در سایت و یا سامانه ای وارد شود می بایست از نظر فعال بودن و در دسترس بودن بررسی و سنجیده شود.

برای سنجش شماره موبایل به آن کدی ارسال می شود که  ارسال عدد منطقی و مرسوم است. ( ممکن است سامانه ای برای حروف بزرگ و کوچک حساسیت داشته باشد و یا برای حروف فارسی زبان فارسی یا عربی متفاوت باشد )

در صورت دریافت کد توسط شماره موبایل و برگردانده شدن آن مشخص می شود شماره موبایل وارد شده در سایت یا نرم افزار روشن، فعال و در دسترس بوده است.

این شماره موبایل مرجع ارسال پیام های همان سایت و یا اپلیکیشن می باشد.

اکنون که چرایی ارسال پیامک احراز هویت مشخص است مسلما تمام اپلیکیشن ها و برنامه هایی که در ابتدا قسمت VERIFICATION CODE دارند به دنبال رسیده شدن کد به شماره موبایل گیرنده هستند .

اکثر شماره موبایل ها براساس دریافت حجم انبوه و بدون هدف پیامک تبلیغاتی، درخواست مسدود نمودن پیام های خود را داده اند. این شماره ها لیست سیاه ( بلک لیست مخابراتی ) محسوب می شوند و هیچ خطی نمی تواند ارسال پیامک به آن شماره ها داشته باشد.

به هیچ طریق و راهی نمی توان به شماره های لیست سیاه پیام فرستاد مگر اینکه پیام کوتاه ارسال شده محتوا اطلاع رسانی بوده و از طریق خط خدماتی شده؛ ارسال انجام شده باشد.

خطوط تبلیغاتی برای شرایط خدماتی سازی نیازمند هویت حقوقی، ارائه تعهدنامه و ارائه تضمین تعهد به صورت سفته هستند . بسیاری از فرشگاه های آنلاین و یا افراد حقیقی که درخواست ارسال کد فعال سازی را دارند به دنبال خطوط خدماتی شده هستند.

در سامانه ارسال پیامک ایده پردازان اگر واجد شرایط اعلامی اپراتور هستید می توانید درخواست خدماتی شدن خط خود را بفرستید و اگر این شرایط را نداشته باشید از طریق سرویس ارسال VERIFICATION CODE و یا پیامک سفید ارسال کننده اس ام اس احراز هویت خواهید بود.

در انتها و در پاسخ به سوال چگونه بدون خط خدماتی پیامک احراز هویت ارسال کنیم؟ پاسخی به جز ” تنها راه ارسال پیام احراز هویت استفاده از خط خدماتی شده است ” وجود ندارد.