بانک شماره موبایل همراه اول ، شامل بیش از 30 میلیون شماره موبایل در کل کشور می باشد ، این بانک شماره مویایل به صورت کاملا تکفیک شده بر اساس استان و شهر ، در سامانه پیام کوتاه ایده پردازان به صورت رایگان قرار داده شده است .

جهت ارسال پیامک می توانید از این بانک شماره موبایل به صورت رایگان استفاده نمایید و پس از ارسال پیامک می توانید بانک شماره موبایل را دانلود نمایید ، تا علاوه بر این که از صحت ارسال پیامک خود مطلع شوید ، با دانلود بانک شماره موبایل از این بانک استفاده های دیگری نیز داشته باشید .

در برخی از شهر های بزرگ ، مانند تهران ، گیلان ، شیراز ، خوزستان و … بانک شماره موبایل تفکیک شده بر اساس کدپستی یا بر اساس منطقه می باشد و می توانید ارسال پیامک منطقه ای هم داشته باشید و پس از ارسال شماره ها را به صورت رایگان دانلود نمایید .

ضمنا بانک شماره موبایل پشتیبانی شده توسط پردیس همراه اول نیز وجود دارد که می توانید بر اساس سن و جنیست نیز ارسال پیامک داشته باشید ، البته به علت مسائل امنیتی ، در صورت ارسال پیامک توسط این بانک شماره موبایل پس از ارسال ، امکان گرفتن خروجی وجود ندارد .

بانک شماره موبایل های دیگری نیز با عنوان بانک موبایل اصناف در سامانه پیامک وجود دارد که می توانید از این بانک شماره نیز استفاده نمایید و پس از ارسال بانک موبایل اصناف ارسالی را دانلود نمایید .