نحوه دریافت توکن امنیتی برای استفاده تمام کدهای موجود در وب سرویس RESTFUL برای برنامه نویسان و استفاده کنندگان از REST لازم و ضروری می باشد. توکن امنیتی شناسه ای منحصر به فرد و یکتا برای شناسایی اطلاعات درخواست دهنده ارسال می باشد. به نوعی توکن امنیتی را جایگزین اعلام نام کاربری و رمز عبور دانست.

مقدار توکن در هدر درخواست ها ارسال می شود و اگر فاقد اعتبار باشد درخواست مورد قبول واقع نخواهد شد و در متن خطای سامانه به آن اشاره خواهد شد.

توکن امنیتی مورد استفاده در سامانه ارسال پیامک ایده پردازان دارای زمان انقضا می باشد و تنها 30 دقیقه دارای اعتبار است. می توانید جهت اطمینان داشتن از زمان انقضای توکن، آن را در ابتدای هر درخواست دریافت نمایید و یا در برنامه زمان ؛ زمان سنجی برای بررسی آن داشته باشید.

نحوه دریافت توکن امنیتی:

نحوه دریافت توکن امنیتی توسط کدهای وب سرویس بوده و برای آن نمونه کدهای PHP و ASP در سامانه قرار داده شده است. جهت دریافت توکن به دو مقدار کلید وب سرویس و کلید امنیتی نیاز دارید.

مقدار کلید امنیتی از طرف کاربر سامانه مشخص خواهد شد. بهتر است کد مورد نظر ترکیبی از اعداد، حروف و سمبل ها باشد. البته بهتر است از سمبل های $ و ”  استفاده نشود. این دو سمبل با توجه به کدهای وب ممکن است ایجاد اختلال نمایند.

پس از مشخص شدن کلید امنیتی و با انتخاب ایجاد کلید، سامانه کلید وب سرویس را ایجاد خواهد نمود.

با استفاده از دو کلید به راحتی توکن امنیتی ایجاد خواهد شد. ممکن است در زمان ایجاد کلید خطا مشاهده نمایید و یا کلید ایجاد نشود. در این شرایط ابتدا مطمئن شوید جای دو کلید وب سرویس و کلید امنیتی را اشتباه نکرده باشید !

با توجه به اینکه دریافت توکن تنها در وب سرویس rest مورد نیاز است به راحتی می توانید با استفاده از نرم افزار POSTMAN توکن خود را دریافت نمایید. نحوه دریافت توکن امنیتی توسط postman بسیار ساده است.

نکته بسیار مهم در نحوه دریافت توکن امنیتی این است که در سامانه ابتدا کلید امنیتی قرار دارد سپس کلید وب سرویس و این ترتیب در نمونه کدها برعکس می باشد. حتما در ورود پارامترهای API KEY و  SECURTY KEY دقت نمایید.