معرفی انواع متدهای GET در وب سرویس، راهکاری خلاصه برای تمام برنامه نویسانی است که به دنبال امکانات وب سرویسی سامانه ارسال پیامکند. در وب سرویس تمام متدها در دو حالت POST و یا GET هستند. عموم متدهایی که در وب سرویس های SOAP و یا RESTFUL ما گنجانده شده است و به ارسال مربوط می شود POST است. جمله قبل بدین معنی نیست که متدهای GET سمت ما وجود ندارد. معرفی انواع متدهای GET در وب سرویس به شما کمک می کند تا با انواغع متدهای این زمینه آشنا شوید.

معرفی انواع متدهای GET در وب سرویس :

  • دریافت توکن : توکن امنیتی پارامتری است که منحصرا در وب سرویس restful استفاده می شود و بدون آن نمی توان از هیچ کدام سرویس های RESTFUL استفاده نمود.
  • دریافت میزان شارژ : هیچ چیزی بیشتر از اتمام شارژ در زمان ارسال انبوه نمی تواند تلاش شما برای پروژتان را بی ثمر کند. قطعا GetUserCredit برای قبل از ارسال لازم است.

لیست خطوط سامانه : اگر شما یک خط اختصاصی برای ارسال و دریافت داشته باشید قطعا لازم نیست ازین متد استفاده کنید. اما اگر چندین خط داشتید می توانید با استفاده از GESMSLine لیست خطوط خود را دریافت و مشاهده نمایید.

  • دریافت پیام های ارسال شده : برای داشتن گزارش پیام های ارسال شده از طرف شما می توانید به راحتی از GetSentMessages استفاده نمایید.
  • دریافت گزارش ارسال: مسلما بعد از هر ارسال نتیجه آن برای ما مهم و ضروری است و راهکار آن دریافت گزارش ارسال است. متدهای گزارش ارسال با نام GetSentMessageStatus جهت دریافت گزارش ارسال استفاده می شوند . گزارش ارسال های خود را می توانید با استفاده شناسه ارسال یا همان id و یا بر اساس بازه تاریخی ، دریافت نمایید.
  • لیست پیام های دریافتی در سیستم : علاوه بر وجود قابلیت ارسال پیام های دریافتی به آدرس url مورد نظرتان، می توانید لیست پیام های دریافتی را از سری متدهای GetReceivedMessage بدست آورید. در ادامه لیست متدها را نیز مشاهده می نمایید:

GetReceivedMessageByLastMessageID

GetReceivedMessageByLastMessageIDAndLineNumber

GetReceivedMessages

  • دریافت شماره های بلک لیست : این متد تازه است! قبل از ارسال به راحتی از لیست شماره های بلک لیست اگاه می شوید. البته این قابلیت محبوب منحصر در وب سرویس های RESTFUL ارائه شده است. BlackListCheck قطعا برای ارسال های انبوه شما می تواند مشخص کننده تعداد و امار شماره های لیست سیاه باشد.