محدودیت های ارسال سریع به همراه قالب شاید موردی باشد که برنامه نویسان برای ارسال پیامک سریع خدماتی به آن توجهی نداشته باشند و همین مورد ایجاد اختلال نماید.

ارسال سریع به همراه قالب یکی از امکانات منوی برنامه نویسان در وب سرویس RESTFUL می باشد. قابلیت ارسال سریع بین 400 تا 500 میلی ثانیه، ارسال به تمام شماره ها از جمله شماره های مسدود تبلیغاتی و هویت اطلاع رسانی آن، این قابلیت را به یکی از پرکاربردترین های سامانه پیامکی تبدیل نموده است.

ارسال سریع به همراه قالب در منوی برنامه نویسان و امکانات موجود در این منو تعریف شده است.

در این بین محدودیت های ارسال سریع به همراه قالب شاید با توجه به مزیت ها و قابلیت های آن دیده نشود اما این موضوع دلیلی بر عدم وجود آن نیست. اگر شما به نحوی ارسال های خود را از این طریق انجام دهید قطعا دانستن موضوعات زیر برای شما الزامی می باشد.

محدودیت های ارسال سریع به همراه قالب :

  • ارسال سریع به همراه قالب، ارسال اطلاع رسانی با رضایت به شماره های مشتریان شماست. از آن تنها برای اطلاع رسانی به مشتریان استفاده می شود.
  • ارسال بالک وجود ندارد. با توجه به اینکه ارسال بالک بیشتر در حوزه تبلیغاتی است اجازه ارسال بالک به این دسترسی داده نشده است.
  • ارسال شما سریع انجام می شود و اگر ارسال انجام نشده است حتما ما درخواست ارسال شما را دریافت نکرده ایم. حتما این مورد را در کدهای خود بررسی کنید.
  • تعداد قالب های ارسال سریع محدودیت ندارد. می توانید به هر تعداد که نیاز دارید و یا با توجه به نوع ارسال، قالب های خود را ایجاد نمایید.
  • با توجه به نوع متن های ارسالی که اطلاع رسانی می باشد حتما باید در بین متن قالب، متغییر تعریف شده باشد.
  • قالب متن شما محدودیتی بابت تعداد متغییرها ندارد. می توانید از متغییرهای متفاوت در یک قالب استفاده نمایید.
  • حتما مقدار متغییر در متن را با نامی که به آن مربوط است یکسان انتخاب نمایید. برای مثال اگر قرار است شماره فاکتور و مبلغ آن را پیامک کنید حتما از عبارت invoice number و  price استفاده نمایید نه مقادیر مبهمی مانند x و یا a

دانستن محدودیت های ارسال سریع به همراه قالب باعث می شود شما با قدرت بیشتری از این امکان منحصر به فرد شرکت ایده پردازان استفاده نمایید.