علت نمایش خطای x-sms-ir-secure-token و درخواست توکن در هدر خطایی است که تا عدم رفع آن نمی توانید از هیچ کدام از متدهای RESTFUL استفاده نمایید.

هر متدی که در وب سرویس RESTFUL درخواست آن را ارسال کنید نیاز به دریافت توکن دارید. چه در داخل متد خود و چه به صورت جداکانه می توانید درخواست توکن نمایید اما گاهی با خطای ” x-sms-ir-secure-token را در هدر درخواست کنید ” مواجه می شوید. این خطا به 5 دلیل عمده زیر ایجاد می شود:

علت نمایش خطای x-sms-ir-secure-token :

  •   عدم ورود توکن در هدر تابع

اگر شما از تابعی به جز دریافت توکن استفاده می نمایید و خطای توکن در هدر را مشاهده می نمایید یا یکی از دلایل بالا برای توکن ایجاد شده وجود دارد و یا توکن به صورت کلی در هدر قرار داده نشده است.  اگر توکن شما در هدر قرار نگرفته است ممکن است به خاطر یکی از دلایل زیر باشد.

  • انقضای توکن

هر توکن تنها به مدت 30 دقیقه معتبراست و پس از آن می بایست مجددا درخواست دریافت توکن دهید. زمانی که توکن را به صورت جداگانه ( خارج از تابع ارسال خود ) درخواست دهید احتمالا این خطا را زیاد مشاهده خواهید نمود.

  • درخواست توکن از IP جداگانه

اگر IP درخواست دهنده توکن با IP تابع متفاوت باشد خطای توکن و نیز خطای استفاده از IP متفاوت را دریافت خواهید نمود. به هر صورتی که توکن دریافت می شود، متد بعد را استفاده نمایید.

  • تغییر مقادیر کلید وب سرویس

اگر به هر دلیلی کد امنیتی و یا کلید وب سرویس شما تغییر یابد می بایست مجددا درخواست توکن دهید. توکن قبلی دیگر معتبر نخواهد نبود. البته نکته بسیار مهمی وجود دارد که توکن شما مربوط به کدام سامانه می باشد.

  • مقدار دهی اشتباه

برای دریافت توکن امنیتی پیامک سفید و توکن امنیتی پیام انبوه، مقادیر کد امنیتی و کلید وب سرویس هریک می بایست از منوی برنامه نویسان – کلید وب سرویس مربوط به همان سامانه دریافت و استفاده شود.

  • معرفی لینک دریافت توکن به صورت اشتباه

جهت دریافت توکن از طریق پیامک سفید لینک  آن https://api.sms.ir/users/v1/Token/GetToken بوده و لینک دریافت توکن در پنل انبوه http://RestfulSms.com/api/Token می باشد.