علت عدم انتقال دریافتی ها به URL و دانستن آن موجب می شود تا در صورت عدم ارسال دریافتی ها به آدرس مورد نظر مشکل را برطرف نماییم.

انتقال دریافتی ها به URL یکی از امکانات حرفه ای سیستم است که می توانید با استفاده از آن لیست پیام های دریافت شده در سیستم را به آدرس مورد نظرتان منتقل نمایید.

سرویس انتقال دریافتی ها به URL بر اساس تعریف آدرس و یا IP و یا صفحه ای که ایجاد می شود، کار میکند. اصلاحا به این سرویس ” انتقال ترافیک ” نیز گفته می شود. با توجه به اینکه این سرویس به صورت آنی در حال کارکرد است دانستن شرایطی که موجب عدم عملکرد آن می شود، می تواند کمک نماید تا سریعتر مشکل بررسی و برطرف شود.

علت عدم انتقال دریافتی ها به URL :

  • عدم دیده شدن آدرس

اگر آدرس در همان لحظه انتقال قابل مشاهده نباشد و یا ping نداشته باشد، انتقالی انجام نمی شود. این انتقال به صورت کلی از دست می رود و ناموفق خواهد شد.

  • شلوغی سرور گیرنده

اگر در زمان انتقال دریافتی ها به گیرنده، سرور پاسخ دهنده شلوغ باشد، انتقالی ها به آن سرور ناموفق خواهند شد.

  • عدم دریافت پاسخ

به صورت کلی سرور گیرنده می بایست در مدت زمان کوتاهی قابلیت برقراری ارتباط را با سرور ما داشته باشد. در صورتی که این مدت زمان طولانی شود، تمام دریافتی های مربوط به آن سرور متوقف می شوند. دلیل توفق کلی این است که کاربر پس از آن زمان بتواند متوجه شود از چه زمانی انتقالی نداشته است.

 

دلیل عدم انتقال به URL و یا عدم کارکرد انتقال ترافیک هرچه که باشد با توجه به اینکه این سرویس به صورت آنی کار می کند، انتقال ها از دست خواهند رفت.

با توجه به وجود سیستم گزارشات انتقال در سامانه پیامک، می توانید متوجه روند انتقال صحیح و یا نادرست شوید و درخواست انتقال مجدد در سیستم را ثبت نمایید.