طریقه ارسال کد احراز هویت از طریق کد C# می تواند راهنمای مناسبی برای افرادی باشد که تنها قصد ارسال پیامک را برای ارسال OTP و یا نام کاربری و رمز عبور دارند.

سرویس مناسب و ارائه شده برای ارسال کد احراز هویت سرویس ارسال سریع می باشد. این سرویس قابلیت ارسال به تمام شماره ها و قابلیت ارسال در زمان بسیار سریع را دارد.

در ابتدا این سرویس را خریداری و فعال سازی نمایید.

طریقه ارسال کد احراز هویت از طریق کد C# :

ابتدا در برنامه خود dll ها را اضافه نمایید.

می توانید dll را از طریق nugget نصب نموده و یا از بخش دانلود نمونه کدها در سایت و بخش برنامه نویسان و صفحه وب سرویس پیامک اقدام نمایید.

در ابتدای تمام کدها و درخواست ها شما می بایست از طریق توکن احراز هویت نموده و برای اجرای کلاس دریافت توکن به دو مقدار کلید وب سرویس و کد امینتی نیاز دارید. هردوی این مقادیر در منوی برنامه نویسان – کلید وب سرویس قرار گرفته است.

برای ارسال کد احراز هویت شما می توانید به دو صورت اقدام به ارسال کد نمایید.

  • حالت اول :

در حالت اول شما تنها کد و شماره موبایل گیرنده را سمت ما ارسال می نمایید و متن پیش فرضی قبل از کد در پیامک از طرف ما اضافه می شود. برای مثال:

کد احراز هویت شما :123456

برای پیاده سازی این حالت می توانید از کد زیر استفاده نمایید:

//install nuget package https://www.nuget.org/packages/SmsIrRestful/

var token = new Token().GetToken(“userApikey”, “secretKey”);

var restVerificationCode = new RestVerificationCode()

{

Code = “1234567890”,

MobileNumber = “09120000001”

};

var restVerificationCodeRespone = new VerificationCode().Send(token, restVerificationCode);

if (restVerificationCodeRespone.IsSuccessful)

{

}

else

{

}

  • حالت دوم :

در صورتی که تمایل دارید برای ارسال کد احراز هویت متن دلخواه شما ثبت شود، می توانید از حالت ارسال متن با قالب استفاده نمایید.

در این وضعیت می توانید از منوی برنامه نویسان، قالب های ماژول ارسال سریع در ابتدا قالب ارسالی خود را ایجاد نمایید.

برای مثال:

از ثبت نام شمامتشکریم

کد ورود شما [verificationcode] می باشد.

تمام متغییر های شما می بایست ما بین دو [] ثبت شوند.

برای هر قالب ایجاد شده نیز شناسه ای منحصر به فرد در همان قسمت نمایش داده می شود که در کدهایتان به آن نیاز دارید.

برای پیاده سازی این نوع ارسال می توانید از کدهای زیر استفاده نمایید :

//install nuget package https://www.nuget.org/packages/SmsIrRestful/

var token = new Token().GetToken(“userApikey”, “secretKey”);

var ultraFastSend = new UltraFastSend()
{
Mobile = 09120000001,
TemplateId = 26,
ParameterArray = new List<UltraFastParameters>()
{
new UltraFastParameters()
{
Parameter = “VerificationCode” , ParameterValue = “123321”
}
}.ToArray()

};

UltraFastSendRespone ultraFastSendRespone = new UltraFast().Send(token, ultraFastSend);

if (ultraFastSendRespone.IsSuccessful)
{

}
else
{

}