به روزرسانی آدرس وب سرویسSOAP پس از به روز رسانی و ارتقا وب سرویس های بخش پیام دهی یکی از سوالات متداول تاکنون بوده است. این دانشنامه به شما کمک میکند تا اگر از پروتکل SOAP استفاده می نمایید بتوانید web reference URL را به روز رسانی نمایید.

اگر در زمان ارسال درخواست های وب سرویس خود خطایی با مضمون Object Moved دریافت می نمایید می بایست به فکر تغییر آدرس وب سرویس خود باشید.

 

به روزرسانی آدرس وب سرویس  SOAP :

زبان PHP :

اگر زبان برنامه نویسی شما با زبان php باشد می توانید به راحتی از کلاس ارسال و یا برنامه خود رفرنس را از http به https تغییر دهید. این تغییر را می توانید به صورت کلی در تمام نام متدها اصلاح نمایید. پیشنهاد می شود که تغییر آدرس به صورت دستی انجام شود. آدرس به صورت زیر تغییر یافته است :

https://ip.sms.ir/ws/sendreceive.asmx

سپس می توانید وب سرویس ارسال و دریافت به روز رسانی را تست نمایید.

 

لینک ارسال HTTP- POST :

اگر از نرم افزار و یا برنامه ای استفاده می نمایید که برای ارسال پیامک از طریق لینک به پنل پیامکی متصل شده اید، به راحتی با تغییر آدرس ابتدایی لینک به URL دارای SSL متصل خواهید شد. لینک ارسال به صورت زیر است :

https://ip.sms.ir/SendMessage.ashx?user=[user]&pass=[pass]&text=[text]&to=[to]&lineNo=[lineNo

 

زبانC# :

اگر از نرم افزار visual studio استفاده می نمایید کافیست از طریق محیط solution  مجددا add reference  نمایید.

وارد صفحه add reference  شوید و دکمه  advance را انتخاب نمایید و از طریق add web reference  در قسمت url مجددا آدرس وب سرویس به روز رسانی شده را وارد نمایید.

 

در هیچ کدام از تغییرات نیازی به تغییر متدها و یا پارامترها نمی باشد و با تغییر رفرنس به روز رسانی انجام خواهد شد.