در راستای ارتقا سیستم و به روز رسانی وب سرویس سرور ارسال پیامک شرکت ایده پردازان به دیتا سنتردیگری منتقل شد. انتقال سرور به معنی تغییرIP سرور است و تمام کاربران عزیزی که وبسرویس آنان به صورتIP  متصل بود می بایست تغییرIP را درنظر داشته باشند. جهت ارتقا امنیت و اطمینان ازاتصال امن، بر روی تمام دامنه ها و وب رفرنس های موجود در سیستم  گواهی SSL اخذ شد و تمام رفرنسها به https تغییر و ارتقا داده شدند. در این بین برخی از وب سرویس ها دارای اشکال در ارتباط با سرور بودند که با تغییرآدرس رفرنس ازhttp به https اشکالات برطرف شدند.

در برخی سرورها به صورت کشnameserver ها ( یا همان NS) resolve می شدند و درخواست ها به همان IP قبلی که نامعتبر شده بود ارسال می شد.

برای حل این مشکل میتوان تنظیمات را به صورت دستی و مستقیم ازداخل سرور انجام داد. با توجه به اینکه سیستم عامل سرور سمت درخواست دهنده لینکوسی می باشد و یا ویندوزی، می توان راهکارهای زیر را پیاده سازی نمود.

ثبت IP جدید پیامک به صورت دستی :

سیستم عامل لینوکسی

درسرور و به صورت مستقیم لاگین شوید. پس از لاگین به سرور وارد فایل hosts شوید. آدرس روت شما به صورت زیر خواهد بود:

Vi/etc/hosts

در فایل باز شده عبارت ip.sms.ir      185.211.56.126  را به انتهای فایل اضافه نمایید و فایل را ببندید.

مجددا درخواست ازسمت سرور خود ارسال نمایید و  trace نمایید. درخواست شما می بایست به 185.211/56/126 ارسال شده باشد.

سیستم عامل ویندوزی

وارد سرور خود شده و از درایو c پوشه windows را باز نمایید. فایل system 32 را انتخاب نمایید و drivers و سپس etc را باز نمایید. می توانید به صورت خلاصه از آدرس زیر استفاده نمایید :

C:\Windows\System32\drivers\etc

پس از وارد شدن به آدرس زیر به پوشه hosts بروید و عبارت ip.sms.ir  را همراه با IP سرور جدید وارد نمایید.

در نظر داشته باشید که قابلیت ping  برایIP جدید ازطرف ما مسدود شده است و بررسی اتصال به IP ازطریق trace نمودن ممکن است.