تفاوت انواع متدهای دریافتی در وب سرویس را با توجه به نوع درخواست و نوع استفاده در سیستم ها می توان در رده های متفاوتی دسته بندی نمود. ممکن است پیام های دریافتی شما در هر ماه یک بار نیاز به بررسی داشته باشد و یا در هر روز جهت انجام امور کاری خود لیست خود را بخواهید. در برخی برنامه ها زمانی که کاربر و یا مشتری اقدام به ارسال پیامی می نماید می بایست در همان لحظه شما اقدام به دریافت نمایید. با توجه به تنوع رفتاری و واکنشی در دریافت ها نیاز به وجود چندین متد است که با برخی از آن ها آشنا می شوید:

تفاوت انواع متدهای دریافتی در وب سرویس :

GetReceivedMessageByLastMessageID

جهت استفاده ازین متد می بایست آخرین ID در زمان ارسال را داشته باشید. شناسه ارسال در زمانی که ارسال موفقیت آمیز باشد به درخواست دهنده داده خواهد شد.

اگر شما دسترسی به شناسه ارسال خود نداشته باشید و یا آن را فراموش نموده باشید می توانید آن را صفر و یا یک قرار دهید و پس از دریافت پاسخ ID را نگه داشته تا بتوانید از آن برای زمان فراخوانی بعدی استفاده نمایید.

 <userName>string</userName>
   <password>string</password>
   <lastMessageID>long</lastMessageID>
   <message>string</message>

متداعلام شده جهت فراخوانی نیازمند اطلاعات ورودی شما که شامل نام کاربری و رمز عبور سامانه و هم چنین آخرین شناسه ارسال می باشد نیازمندید.

Ref message برگردانده خطاو یا اشکال در فراخوانی تابع می باشد.

 

GetReceivedMessageByLastMessageIDAndLineNumber

اگر در متد بالا دقت نمایید نکات کوچکی را متوجه خواهید شد. اگر شما از متد GetReceivedMessageByLastMessageID استفاده نمایید تمام پیام های دریافت شده در تمام خوطو خودرا خواهید داشت. پس از دریافت لیست شما باید زمانی را صرف جداسازی دریافتی ها نمایید. به جای این کار می توانید از متد معرفی شده استفاده کنید.

  <userName>string</userName>
   <password>string</password>
   <lastMessageID>long</lastMessageID>
   <lineNumber>long</lineNumber>
   <countOfMessages>int</countOfMessages>
   <message>string</message>

اطلاعات مورد نیاز شما شامل نام کاربری و رمز عبور بوده و می توانید خط دریافت کننده خود را مشخص نموده و تعداد نمایش هر پیام را مشخص نمایید.

 

 

متدهایی اعلام شده به عنوان یکی از پرکاربردترین نمونه XML های موجود در SOAP  به شمار می روند که می توان از هریک در جایگاه خود استفاده نمود.