تفاوت احراز هویت و ارسال متن با قالب برای کاربران سامانه پیامک ایده پردازان که از این منو استفاده می کنند گاهی سوال و ابهام بزرگی است. احراز هویت و سرویس ارسال متن با قالب هر دو جزو وب سرویس های خدماتی ارسال سریع هستند.

وب سرویس ارسال سریع همانند پیامک سفید، یکی از سرویس های انحصاری و پرکاربر در زمینه وب سرویس است که هر دو بهره مند از خطوط خدماتی می باشند.

بسیاری از اپلیکیشن ها و یا برنامه ها ، همچنان برای احراز هویت کاربران و شماره ها از هویت نگاری پیامکی استفاده می نمایند وهمین سرویس احراز هویت را جزو اصلی ترین انتخاب ها نموده است.

از طرفی با توجه به محدودیت متنی احراز هویت، بسیاری از برنامه نویسان به دنبال پیدا کردن قابلیت اضافه نمودن متن های اطلاع رسانی به سرویس سریع هستند.

سرویس ارسال متن با قالب، برای کسانی است که متن آن ها ثابت است و قسمتی از متن بنا به فرد گیرنده متغییر خواهد بود. برای مثال متن اطلاع رسانی از خرید به مضمون ” فاکتور شما به قیمت price صادر گردید” نمونه ای از این قالب ها می باشد.

متن ارسال فاکتور ثابت است و قسمت قیمت آن بنابر هر خریدار متغییر می باشد. سرویس ارسال متن با قالب می تواند پوشش دهنده این کونه ارسال ها باشد. حال تفاوت این دو سرویس در چیست؟

تفاوت احراز هویت و ارسال متن با قالب :

در سرویس احراز هویت ، تنها کد هویتی با یک متن از پیش تعیین شده توسط ما ارسال خواهد شد و تنها برای احراز هویت عدد ارسال می شود. سرویس ارسال متن با قالب به گونه ای دیگر است. شما مشخص می نمایید چه متنی با چه متغییرهایی ارسال شود و جای متغییرها کجا باشد.

به نوعی سرویس احراز هویت زیر مجموعه ای از ارسال متن با قالب است با این تفاوت که از قبل محتوای آن مشخص و تایید شده می باشد.

اگر برای شما متن ارسالی خاصی در نظر گرفته نشده است ، احراز هویت سرویس سریع و ساده ای برای پیاده سازی احراز هویت مخاطبانتان است اما اگر در حجمی وسیع اقدام به ارسال پیام های مربوط به کاربران می نمایید از ارسال متن با قالب استفاده کنید.

نکته مهم در هر دو این سرویس ها، نوع ارسال تکی آن هاست و ازین دو نمی توان برای ارسال های گروهی و انبوه استفاده نمود.