تعریف چند متغییر در قالب ارسال سریع برای برنامه نویسانی که قصد استفاده از متن های ارسال سریع را با چند متغییر دارند می تواند مفید باشد.

قالب ارسال سریع پیامک برای تعریف قالب متن های ثابتی که بخشی از اطلاعات آن متغییر است در سرویس های RESTFUL تعریف شده است. ارسال قالب سریع از طریق خط خدماتی 300077 است و صرفا بابت اطلاع رسانی می بایست استفاده شود.

برای تعریف متغییر در قالب می بایست متغییرهای مورد نظرتان را در بین [ ] بگذارید. برای مثال قالب ارسال هزینه فاکتور مانند ” فاکتور شما به مبلغ [price] صادر شد” جزو قالب های ساده محسوب می شود و می توان آن را در بخش قالب های ارسال سریع تعریف نمود. حال اگر بخواهیم قالبی چند متغییره تعریف کنیم باید به چه صورت عمل کنیم؟

تعریف چند متغییر در قالب ارسال سریع :

در ساخت متن ارسال سریع سامانه کافیست هر قسمت که لازم است اطلاعات متغییر وارد شود آن را به عنوان متغییر تعریف کنیم. مانند متن زیر ” فاکتور شماره [invoice_number] به مبلغ [price] ریال  به آدرس  [address] ارسال شد.”

اگر بخواهیم همین متن را در postman اجرا کنیم کد آن به صورت زیر در بخش  Bodyوارد می شود:

{

 “ParameterArray”:[

{“Parameter”: “invoice_number”,”ParameterValue”: “123456”},{ “Parameter”:”price”,”ParameterValue”: “12”},{ “Parameter”:”address”,”ParameterValue”: “tehran”}

],

“Mobile”:”0912123456789″,

“TemplateId”:”123″

{

همان متغییرهایی که در قالب اعلام شده است را در متن کد قرار داده و مقدار مربوط به هرکدام را در زمان ارسال توسط کد ارسال نمایید.

برای نمونه اگر قصد ارسال همین متن را با زبان برنامه نویسی PHP داشته باشید می توانید از نمونه کد زیر استفاده نمایید:

    // message data
$data = array(
“ParameterArray” => array(
array(
“Parameter” => ” invoice_number “,
“ParameterValue” => “123456”
),
array(
“Parameter” => ” price “,
“ParameterValue” => “12”
),
array(
“Parameter” => ” address “,
“ParameterValue” => “tehran”
),

);

توجه داشته باشید که ارسال رسیع با قالب صرفا بابت ارسال تکی و اطلاع رسانی می باشد و درخواست ارسال انبوه باعث می شود تا IP شما بلاک شود.

هم چنین قبل از اقدام به ارسال می بایست قالب و یا قالب هایی که ایجاد نموده اید تایید شود تا شما بتوانید از آن استفاده نمایید.