انواع گزارش ارسال وب سرویس RESTFUL برای برنامه نویسانی که برای ارسال خود ار وب سرویس rest استفاده می کنند می تواند جالب و ضروری باشد. وب سرویس restful در مقایسه با وب سرویس soap دارای جنبه ها و پتانسل بالایی در استفاده است. اگر ارسال پیامک های تکی و یا گروهی با یکی از متدهای ارسال انجام شود مرحله بعد به گزارش آن مربوط است.

گزارش ارسال برای بازخود و یا دریافت بهره ارسال برای تمام برنامه نویسان و ارسال کنندگان ضروری است. در واقع ارائه گزارش ارسال تکمیل کننده ارسال است.

با توجه به ارائه وب سرویس RESTFUL و متدهای ارسال آن بهتر است در مورد انواع گزارش های آن نیز صحبت شود.

انواع گزارش ارسال وب سرویس RESTFUL :

در حال حاضر سه نوع گزارش ارسال در وب سرویس rest تعریف شده است :

  • گزارش ارسال در بازه تاریخی خاص

در این ارائه گزارش می توان بر اساس تاریخ شمسی به صورت بازه ای ماهانه و یا فاصله چند روز یا حتی یک روز ، گزارش دریافت نمود. با توجه به اینکه ارسال شما گروهی هم می تواند باشد اراده گزارش به صورت صفحه بندی نیز ممکن است.

به عنوان مثال پارامترهای ارسالی، پیامک های بازه ی مشخص “1396/03/01″تا “1396/03/31” را درخواست کرده که در پارامترهای بعدی مشخص شده فقط 10 رکورد ابتدایی این پیامک ها بازگردد.

 

Shamsi_FromDate=1396/03/01

Shamsi_ToDate=1396/03/31

RowsPerPage=10

RequestedPageNumber=1

برای بازگشت رکوردهای 11 تا 20 بایستی پارامترها را به صورت زیر ارسال کنید.

RowsPerPage=10

RequestedPageNumber=2

و رکوردهای 21 تا 30

RowsPerPage=10

RequestedPageNumber=3

 

  • گزارش ارسال بر اساس شناسه ارسال

برای استفاده ازین متد می بایست شناسه ارسال که بعد از هر ارسال به تعداد درخواست ارسال به شماره موبایل برگردانده می شود را داشته باشید. این شناسه تمام جزئثیات ارسال شما را در خود دارد.

با استفاده از شناسه در لینک و هدرها می توانید گزارش آن را دریافت نمایید .

http://RestfulSms.com/api/MessageSend?id=123456

این نوع نحوه دریافت گزارش برای ارسال های تکی ایده آل و مناسب می باشد.

 

 

  • گزارش ارسال بر اساس batchKey

Batchkey شناسه یکتا و منحصر بفردی است که در ارسال های انبوه علاوه بر ID برگردانده می شود.

برای استفاده ازین نوع گزارش باید این نکته را بدانید که گزارشات به صورت صفحه بندی ارائه می شود و در هر صفحه 50 رکورد بشتر قرار ندارد و در ابتدا  pageId از عدد صفر شروع می شود .

برای مثال اگر شما 200 ارسال داشته باشید، گزارش آن در 4 صفحه برگردانده می شود و در واقع شما برای هر صفحه یک درخواست ارسال می نمایید :

restfulsms.com/api/MessageSend?pageId=0&batchKey=123456789asdffdsa123456

restfulsms.com/api/MessageSend?pageId=1&batchKey=123456789asdffdsa123456

restfulsms.com/api/MessageSend?pageId=2&batchKey=123456789asdffdsa123456

restfulsms.com/api/MessageSend?pageId=3&batchKey=123456789asdffdsa12345