انواع اعتبارسنجی در وب سرویس با توجه به پروتکل های مورد استفاده و یا نوع متدهای موجود می تواند با یکدیگر متفاوت بوده و بر اساس اطلاعات مختلف بررسی شود.

متفاوت بودن وب سرویس ها نحوه بررسی درخواست و یا اعتبار سنجی درخواست دهنده را به صورت های مختلف بررسی می کنند.

ممکن است در هر شرکت و یا هر نوع، روش ها فرق داشته باشند. با توجه به اینکه بخش پیام دهی شرکت ایده پردازان در سرویس های وب خود از متدها و پروتکل های متفاوت برای ارائه وب سرویس و API استفاده نموده است، مقاله پیشرو می تواند راهنمای مناسبی برای دانستن انواع اعتبارسنجی در وب سرویس باشد.

انواع اعتبارسنجی در وب سرویس  :

  • ارسال از طریق لینک ( URL)

اگر سامانه و یا برنامه شما برای ارسال پیامک نیازمند http post باشد، اعتبار سنجی درخواست شما از طریق نام کاربری و رمز عبور انجام می شود. این اطلاعات با اطلاعات ورودی سامانه خودتان مشترک است و می توانید از همان username و password برای متد خود استفاده نمایید.

URL ارسال در سامانه ارسال پیامک sms.ir به صورت زیر تعریف شده است :

https://ip.sms.ir/SendMessage.ashx?user=[user]&pass=[pass]&text=[text]&to=[to]&lineNo=[lineNo]

  • متد و کلاس های تعریف شده در SOAP

در دسته بندی انجام شده SOAP چهاربخش تعریف شده است.

وب سرویس ارسال و دریافت پیامک، مخاطبین، کاربران نماینده و کاربران مستقیم، تیکت ها

بیشترین استفاده در کلاس های ارسال و دریافت است اما با توجه به اینکه ممکن است از بقیه کلاس ها و دسته ها استفاده نمایید، به صورت کلی هویت ارسال کننده، از طریق username و password می باشد.

همان اطلاعات ورودی شما در سامانه ارسال پیامک را می توانید به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد نمایید.

  • البته می بایست این مورد را نیز بررسی نمایید که اگر درخواست تغییر رمز عبور داده باشید، رمز عبورتان را برای هر متدی که استفاده می نمودید باید مجددا از نو وارد نمایید.
  • متد و کلاس های تعریف شده در Restfull

احراز هویت کاربر درخواست دهنده در RESTFULL به گونه ای ایست که توسط یک  شناسه یکتای ایجاد شده سنجیده می شود.

این شناسه دارای زمان انقضا می باشد و هر 30 دقیقه می بایست مجددا درخواست داده شود. نام شناسه در این سرویس ” توکن ” می باشد که برای ایجادش دو مقدار پارامتر ثابت، به نام کلید وب سرویس و کد امنیتی استفاده می شود.

با توجه به اینکه سامانه شما انبوه باشد یا پیامک سفید؛ این دو مقدار باهم متفاوت است.

مقدار کلید وب سرویس و کد امنیتی در پیامک سفید ثابت بوده و از قبل ایجاد شده است.

مقدار این دو کلید در سامانه انبوه از طرف کاربر ایجاد می شود. می توانید کد امنیتی را خودتان ایجاد نمایید و کلید وب سرویس را سامانه ارسال خواهد نمود.

متد دریافت توکن را می توانید جداگانه و یا در تابع های دیگر قرار داد و استفاده نمود.