حوصله داشته باش و یا بی حوصله نباش جملاتی هستند که حداقل یکبار آن را شنیده ایم و احساسش کرده ایم. بی حوصلگی را یکبار همه ما تجربه کرده ایم. محل کار یا سرکار فرقی ندارد کجا بوده باشیم. حوصله که نداشته باشیم یک دقیقه برایمان همانند یک سال می گذرد.

گاهی حوصله نداشتن کوتاه مدت هچ اشکالی ندارد ولی همه جا نمی شود بی حوصله بود. بگذارید چند مثال مهم برای شما بزنم تا متوجه منظورم شوید. پزشکان جراح را بی حوصله تصور کنید. حوصله نداشته باشد که بیمار را درمان کند. پلیس راهنمایی رانندگی حوصله نداشته باشد رنگ چراغ راهنمایی را تغییر دهد. شاید هم به بانک مراجعه کنید و کارمند به جای توجه به شما بر روی کاغذ خود مشغول خط کشیدن باشد.

در تمام حالات بالا شما چه احساسی خواهید داشت ؟

جواب بیشتر افراد این است که عصبانی می شوند. اما بی حوصلگی چرا اتفاق می افتد ؟

حوصله داشته باش :

در محل کار نباید بی حوصله بود. در اکثر اوقات بی حوصلگی درونی است و به هیچ عاملی وابستگی ندارد. در محل کار اگر دلیل بی حوصلگی را بپرسید شاید نداشتن کاری برای انجام دادن را دلیل نداشتن حوصله بدانند اما گاهی افرادی که کارهای زیادی را نیز برای انجام دادن دارند، حوصله خودشان را از دست می دهند.

نداشتن صبر و حوصله مربوط به نداشتن هدف است. اگر شخصی هدفی نداشته باشد ( چه در کار و چه در زندگی ) انگیزه ای برای انجام دادن کاری ندارد و این حالت همان بی حوصلگی است که گاهی به سراغمان می آید.

هرچقدر اهدافمان برایمان قوی و بزرگ باشد انگیزه بیشتری برای انجام دادن کارهایمان داریم. ولی بی هدفی و یا کمرنگ بودنش، همتی برای ما نمی گذارد تا کاری انجام دهیم.

صبر و حوصله در کارهایی که خدمات دهنده آن هستیم و یا با ارباب رجوع سر و کار داریم جزو اصول اصلی ارتباط با مشتری است و در مقاله های بعدی به راهکارهای داشتن حوصله می پردازیم.