انتخاب ایمیل یا پیامک برای کسانی که در حوزه مارکتینگ و بازاریابی فعال هستند و با هر دو حوزه  SMS marketing  و email marketing آشنایی دارند، انتخاب آسانتر است. وارد کردن حوزه بازاریابی پیامکی به بازاریابی دیجیتال می تواند در ابتدا نوآورانه باشد اما اگر به دقت جنبه های متفاوت آن بررسی شود بدون شک بازاریابی از طریق پیامک با استقبال رو به رو خواهد شد. ارسال پیامک برای تبلیغات و یا ارتباط با مشتریان چندین سال است که مورد استفاده کسب و کارهای متفاوت قرار گرفته است . باتوجه به جو بازار و درخواست گیرندگان از شدت تبلیغاتی بودن پیامک کاسته شده و بیشتر به سمت ارسال پیام های مشتری مداری کشیده شده است.

اگر بخواهیم بازاریابی محتوا از طریق پیامک و یا بازاریابی پیامکی را در حوزه دیجیتال مورد سنجش قرار دهیم، تنها گزینه مناسب مقایسه، می تواند ایمیل مارکتینگ و بازاریابی محتوا از طریق ارسال ایمیل بوده باشد.

استفاده از هر دو  نوع بازاریابی بدون محدودیت و بنابر سلیقه استفاده کننده می باشد  اما اگر بخواهید بین این دو نوع بازاریابی انتخابی داشته باشید کدامیک را انتخاب می کنید ؟

 انتخاب ایمیل یا پیامک در یک نگاه :

با کمک جدول زیر و با یک مقایسه ساده می توانید تفاوت ها و اشتراک های بین دو حوزه بازاریابی پیامکی و ایمیلی را متوجه شوید. این مقایسه شاید برنده ای نداشته باشد و استفاده کنندگان با توجه به خصوصیت خاصی آن را انتخاب کنند. برای مثال افرادی که قصد ارسال متن های بسیار طولانی را به همراه تصویر دارند از  ایمیل مارکتینگ استفاده می کنند اما نرخ جهانی استفاده و میزان بازخورد می تواند نگاه ها را به سمت بازاریابی پیامکی متوجه کند.

 

قابلیت ایمیل پیامک
ارسال تصویر دارد ندارد
ارسال ویدئو دارد ندارد
قابلیت لینک دهی و یا ارسال لینک دارد دارد
اعلام آدرس شبکه های اجتماعی دارد دارد
قابلیت نمایش اطلاعات تماس دارد دارد
نرخ بازدید حدود 20 درصد حدود 98 درصد
نرخ توجه حدود 20 درصد حدود 70 درصد
میزان اسپم حدود 80 درصد حدود 1 درصد