سامانه پیامکی استعلام چک از طرف بانک مرکزی و پس از ارائه چک های صیاد در سال 1396 جهت اعتبارسنجی و اطمینان چک ها ایجاد شد. آمار بالای چک های بلامحل و کم شدن اعتبار آن ها، سو استفاده و جعل چک ها باعث شد تا سامانه ای آنلاین و یکپارچه جهت صدور چک و نقد نمودن آن و ارتقا امنیت چک ها ایجاد شود.

در مباحث امنیتی بر روی چک های صیاد گزینه های زیر دیده می شود:

قرار دهی خطوط خطی رنگی حاوی اطلاعات جهت جلوگیری از جعل

قراردهی تصویر سه بعدی چاپخانه دولتی ایران

چاپ شماره سریال هر چک با تغییرات امنیتی

تغییر و ارتقا جنس کاغذ چک

استفاده از الیاف فلورسنتی

وجود شناسه یکتا برای هر چک

سامانه پیامکی استعلام چک :

وجود شناسه یکتا برای هر چک قابلیت اعتبار سنجی و اطمینان از چک صادره شده را فراهم خواهد نمود. برای شناسایی اعتبار چک از جانب بانک مرکزی سامانه پیامکی استعلام چک ایجاد شده است.

شناسه یکتای چک در سمت چپ و بالای چک قرار داده شده است. با استفاده از ارسال پیامک می توان حالات متفاوت اعتبارسنجی را مشاهده نمود.

در قسمت نگارش متن خود، شماره گیرنده را 701701 قرار دهید.

به جای متن شناسه 1*1*شناسه 16رقمی چک را وارد و ارسال کنید.

سپس متنی از سامانه پیامکی استعلام چک مبنی در درخواست استعلام از سامانه صیاد را دریافت می نمایید. دقت داشته باشید هزینه پیامک را شما پرداخت خواهید نمود. برای ادامه عدد 6 را به همان شماره 701701 ارسال کنید.

در مدت کوتاهی پیامی با مضمون ” برگ چک به شناسه ****  متعلق به **** می باشد که نامبرده تا تاریخ **** در وضعیت ****  در پایگاه داده بانک مرکزی است ” دریافت می نمایید.

در متن شناسه چک ، نام صاحب چک و وضعیت چک قرار می گیرد. محدودیت استعلام از هر شماره موبایل در یک روز فقط 4 بار می باشد.

وضعیت چک ها به صورت زیر دسته بندی شده است:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.