تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK  می تواند گزینه مناسبی برای تمام سیستم هایی باشد که به نحوی به نوع اتصال و امنیت آن حساسیت ویژه دارند. این تنظیمات به صورت کلی شامل تنظیمات PROXY  شده و در قسمت GLOBAL SETTING وجود دارد. در حالت عادی نیازی به اعمال تغییرات و یا ثبت تنظیمات نمی باشد اما اگر سیستم های ریموت شونده مربوط به سازمان خاص و یا دارای محدودیت اتصال باشند می توان تغییرات را اعمال نمود. بیشتر سیستم هایی می توانند ازین دسترسی استفاده نمایند که یا به صورت کلی اجازه اتصال به نرم افزارهای ریموتینگ حتی any desk را ندارند و یا در برقراری ارتباط محدودیت و یا حساسیت خاصی به دلیل نوع اطلاعات موجود در آن ها وجود دارد.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK  :

ابتدا نرم افزار را اجرا نمایید و یا اگر آن را نصب نموده اید آن را فعال کنید.

در قسمت ورود اطلاعات سیستم ریموت شونده با کلیک بر قسمت تمایل به ایجاد پسورد وارد پنجره Global Setting شوید.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK

پس از باز شدن پنجره مورد نظر قسمت Connection را انتخاب نمایید. در مقاله قبلی تمام موارد مربوط به Security توضیح داده شده است.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK

در قسمت Connection بخش های زیر مشاهده می شود.

General

در این قسمت می توانید شماره پورت دسترسی عمومی خود را وارد نمایید. می توانید برای ارگان های خاص شماره پورت آن ها  را وارد نمایید. این پورت مربوط به اتصال های ورودی می باشد.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK

HTTP-PROXY

در این قسمت می توانید مشخص نمایید هرگز از سرور پروکسی استفاده نشود و یا سعی در شناخت سرور پروکسی نماید و یا از سرور پروکسی مشخصی استفاده نماید.

درصورتی که تمایل به استفاده از سرور پروکسی مشخصی باشید می بایست اطلاعات آن را به همراه شماره پورت مربوط به آن وارد نمایید.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK

در صورت استفاده از شناسایی پروکسی نیز می بایست اطلاعات نام کاربری و رمز عبور مربوط به آن ثبت شود.

تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK

بهتر است این تنظیمات برای اتصال های عادی تغییری نداشته باشد اما وجود تنظیمات اتصال نرم افزار ANY DESK  می توانید دایره استفاده از نرم افزارهای ریموتینگ در سیستم های دارای محدودیت را افزایش دهد.