5 اشتباه رایج کاربران پیامک سفید در استفاده از این سامانه اطلاع رسانی باعث می شود تا نتوانند نتیجه مطلوب را از همان ابتدای کارکرد دریافت نمایند.

پیامک سفید به عنوان یک سامانه اطلاع رسانی که دارای خط خدماتی شده از طرف شرکت ایده پردازان است، دارای قوانین و شرایطی است که وجود و رعایت آن ها الزامی است. گاهی اوقات قوانین پیامک سفید توسط کاربران به صورت اشتباه برداشت می شوند و حتی باعث می شود فکر کنند چرا باید از پیامک سفید استفاده کرد !

این مقاله قوانین واقعی و برداشت هایی که ممکن است به صورت اشتباه متوجه شوند را معرفی خواهد کرد.

5 اشتباه رایج کاربران پیامک سفید :

  • امکان ارسال تبلیغات به شماره های مسدود

درست است که سامانه پیامک سفید دارای خط خدماتی شده است اما این خط و این سامانه تنها برای ارسال متن های اطلاع رسانی مانند یادآوری جلسات، باقی مانده حساب و … به شماره های مخاطبانی که خودشان منتظر دریافت پیام شما هستند، به کار می رود.

پیامک سفید به هیچ عنوان برای ارسال تبلیغات و یا ارسال به شماره های بانک های موبایل که مسدود هستند مورد استفاده قرار نمی گیرد.

  • هزینه ارسال پیامک عضویت

زمان اضافه شدن شماره مخاطبین به گروهتان، پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که اولین بارعضو می شود ارسال می گردد تا بداند از طرف چه برند و یا شرکتی دریافت کننده اس ام اس است. ارسال این پیام از میزان اعتبار شما می کاهد و هزینه از پنل خودتان پرداخت می شود. ارسال پیامک پس از لغو عضویت نیز از اعتبار شما می کاهد.

  • انتظار برای دریافت تایید گیرندگان

پیامک سفید سامانه اطلاع رسانی برای ارسال پیام می باشد و به هیچ عنوان دریافت ندارد. زمانی که شما ارسال پیامک اطلاع رسانی اولیه را انجام می دهید فقط به گیرنده اعلام می نمایید که قرار است با شماره 300021 از شما دریافت پیامک داشته باشد و اگر هر زمان تمایلی به دریافت پیام نداشته باشد چطور آن را لغو نماید. درواقع قرارنیست گیرنده شما تایید و یا کدی ارسال نماید.

  • مهلت 30 دقیقه ای برای لغو عضویت

هر شماره جدیدی که در لیست مخاطبین اضافه شود در همان ابتدا 30 دقیقه در انتظار می ماند و پس از آن می توان ارسال پیام کوتاه به شماره را انجام داد. برخی از کاربران ممکن است فکر کنند تنها 30 دقیقه گیرنده مهلت لغو عضویت دارد و پس از آن دیگر برای همیشه می توان پیام اطلاع رسانی فرستاد. در صورتی که گیرندگان در هر زمان و ساعتی که  کد لغو خود را ارسال نمایند از لیست گیرندگان شما خارج خواهند شد.

  • حذف کد لغو انتهایی

ارسال کد لغو عضویت در انتهای هر متن جزو قوانین پیامک سفید است و نمی توان آن را حذف نمود. کد لغو عضویت، متن عضویت اولیه و متن مربوط به لغو عضویت جزو قوانین و الزامات پیامک سفید خواهند بود.