کاربرد پیامک در میادین بار و برای رانندگان و حجره داران می تواند نقطه شروع اطلاع رسانی این صنف به صورت دیجیتال و جدید باشد.

میادین بار برای اعلام بار، رسیدن بار و یا بارگیری محصولات و دریافت خریدها بیشتر به صورت سنتی اقدام به اطلاع رسانی می نماید.

ورود پیامک به این حوزه باعث می شود تا اطلاع رسانی سریعتر، دقیق تر و منسجم تر شود و البته با صرفه جویی در زمان اطلاع رسانی، سرعت انجام عملیات و دریافت درخواست ها افزایش یابد.

اینکه به چه صورت ارسال پیامک می تواند گزینه مناسبی در این کار باشد، باید کاربرد پیامک را در تبلیغات و  در اطلاع رسانی بررسی نمود.

کاربرد پیامک در میادین بار :

تبلیغات :

درست است که توضیع بار در هر باربری در زمان های متفاوتی صورت می گیرد اما برای جذب رانندگان می توانید از قابلیت ارسال پیامک به اصناف استفاده نمایید و برای افرادی که از نوع ماشین های خاصی استفاده می نمایند، پیام های همکاری ارسال نمایید.

می توانید برای برخی از مشاغل پیامی مبنی بر همکاری تنظیم کنید و به عنوان پیشنهاد کاری برایشان ارسال نمایید. قرار دادن شماره های تماس و یا لینک شبکه های اجتماعی می تواند راهی برای ارتباط با شما باشد.

ارتباط با مشتریان :

کاربرد پیامک در میادین بار شاید برای همین مورد بیشتر استفاده شود. لیست رانندگانی که در دسترس شما می باشد را می توانید در سامانه پیامکی ذخیره نمایید. در هر بار اعلام بار برای افراد دسته بندی شده پیام های مخصوص اعلام بار ارسال نمایید.

برخی از افراد ممکن است دریافت پیام های خود را مسدود نموده باشند. سامانه ارسال پیامک سفید؛ می تواند گزینه مناسب شما باشد. با استفاده ازین قابلیت می شود پیام های اطلاع رسانی را به تمام شماره های خود ارسال کنید.

بر اساس ساز و کار نحوه کارکرد سامانه پیامک سفید، ابتدا برای شماره های اضافه شده پیامک ارسال می شود که عضو سامانه اطلاع رسانی باربری شما شده اند. پس از گذشت 30 دقیقه می توانید پیام های اطلاع رسانی را برای آن ها بفرستید.