کاربرد پیامک در دانشگاه ها امروزه بیش از هر کسب و کاری در بین جامعه آموزشی جا افتاده است و به یکی از امکانات خدماتی دانشگاه تبدیل شده است.

چند سال اخیر دانشگاه ها برای اطلاع رسانی به دانشجویان به دنبال راه حل های متفاوت و البته مفیدی بودند. وجود دانشگاه های متعدد در شهرها نیز موجب ایجاد فضای رقابتی علمی در بین دانشگاه ها برای جدب دانشجویان جدید شد. کاربرد پیامک در دانشگاه ها به عنوان پاسخی برای این نیاز ها دیده شد تا جایی که هم اکنون بسیاری از دانشگاه های علمی ممتاز در حال استفاده از سامانه پیامکی ایده پردازان هستند.

کاربرد پیامک در دانشگاه ها :

 تبلیغاتی :

یکی از اولویت های دانشجویان نزدیک بودن دانشگاه به آنان می باشد. وجود بانک شماره موبایل های هر شهر و استان در سامانه پیامکی می تواند شما را کمک نماید تا آدرس و مدارج علمی و برتری های خود را به اطلاع ساکنین آن شهر و استان برسانید.

همکاری علمی و صنعتی با برخی از مشاغل و صنایع می تواند گزینه پیشنهادی خوبی باشد و فعالیت های شما را افزایش دهد. وجود بانک های متعدد مشاغل استان، می تواند کمک بزرگی در ارتقا فعالیت های شما باشد .

قرار گیری بانک ها در سامانه ارسال پیامک تبلیغاتی به صورت رایگان، یکی از گزینه های مقایسه ای شرکت ایده پردازان  در ارائه خدمات است.

خدماتی – ارتباطی :

با وجود کاربرد پیامک در دانشگاه ها و نهادینه شدن آن، دیگر لازم نیست تا اطلاعیه ها در برد دانشگاه قرار داده شود.

هر انجمن علمی و یا هنری می تواند سامانه اطلاع رسانی پیامکی خود را تحت نظارت دانشگاه راه اندازی نماید. می توانید گروه های متناسب با رشته و سال ورود دانشجویان ایجاد نمایید و بدون محدودیت شماره موبایل ها را ذخیره داشته باشید.

زمان ثبت نام، انتخاب واحد و یا اصلاحیات انتخاب واحد را از طریق پیامک به دانشجویان مرتبط ارسال نمایید .

مراسم های اجرایی، مسابقات، اطلاعیه های آموزشی و حراستی را از طریق سامانه پیامک برای گروه دانشجویان ارسال نمایید.

وجود سامانه پیامک سفید و قابلیت ارسال پیام به تمام شماره ها، شما را از ارسال متن به تمام گیرندگان مطمئن می سازد.