کاربرد پیامک برای تشریفات و خدمات مجالس درهماهنگی و ارتباط با مشتریان و نیز ارتقا کیفیت خدمات می تواند نقش پررنگ و ملموسی داشته باشد.

تشریفات و خدمات مجالس یکی از کسب و کارهای مناسب ارسال و دریافت پیامک می باشد. هم برای تبلیغ و شناخته شدن و هم برای ارتباط با افرادی که می خواهند با شما مجالسشان را برپا نمایند، پیامک گزینه اقتصادی، کاربردی و مناسبی است.

سامانه ارسال پیامک انبوه ایده پردازان می تواند شما را در این روند همراهی نماید اما اینکه برای تبلیغ و یا ارتباط با مشتریان خود، به چه صورت عمل نمایید، در همین مقاله ارائه می شود.

کاربرد پیامک برای تشریفات و خدمات مجالس :

تبلیغات:

حوزه فعالیت خدمات مجالس بسیار گسترده است. می توانید تشریفات یک تولد را برعهده داشته باشید، می شود ارائه دهنده خدمات عروسی باشید؛ تشریفات یک سمینار و  ….

برای هر گروه مخاطب می توانید پیشنهاد دهنده خدمات مناسبش باشید. با کمک بانک مشاغل، به مدیران شرکتها بابت برگزاری خدمات سمینارها و یا جلسات خاص، پبشنهادات ویژه ارائه دهید.

با مدارس جهت برگزاری جشن های سالانه و خاص در ارتباط باشید.

در مقیاس بزرگتر برای تالارهای عروسی ارسال پیامک همکاری بفرستید.

علاوه بر ارسال پیامک به اصناف می شود به منطقه و یا شهر خاصی که محدوده فعالیتتان است، پیام تبلیغاتی بفرستید و با ارائه گزارش ارسال از نحوه ارسال پیام و بازخورد اطمینان حاصل نمایید.

ارتباط با مشتری:

مشتریان مهمترین دلیل بقای هر کاری هستند. ارتباط با آنان و دریافت نظراتشان شما را در ارتقا کیفیت کاری کمک می نماید. در زمان دریافت سفارشات جزئیات سفارش را از طریق پیامک می شود به مشتری اطلاع داد. برای مثال خدمات و تشریفات یک سمینار را بر عهده دارید. اطلاعات جایگاه ویژه، تزئینات بخش مجری، پذیرایی بین برنامه و نحوه آن، نوع خوراکی و نوشیدنی، لیست غذاهای ناهار و نحوه سرو، نحوه چیدمان و …. مواردی است که با کمک تجربه شما و نظر مشتریتان ارائه می شود.

برخی از موارد همانند هارمونی رنگ ها، زمان برنامه ها، تعداد مهمانداران و …  را از طریق ارسال پیامک به مشتری خود اطلاع دهید.

در پایان مراسم، نظرات و کیفیت خدمات را بررسی نمایید و با همین جزئیات کاربرد پیامک برای تشریفات و خدمات مجالس با دیگر همکارانتان تفاوت عمده ای داشته باشید.