کاربرد و مزایای ارسال پیامک برای باشگاه ها  بیش از ارسال تبلیغاتی و معرفی نام باشگاه ها و برنامه هایشان است و می تواند موجب رونق کارشان شود.باشگاه های ورزشی و بدنسازی امروزه پرمخاطب تراز گذشته هستند. روند ماشینی زندگی ها و نیاز به تناسب اندام و بهای بیشتر به سلامتی، باعث شده است تا باشگاه های ورزشی میزبان بانوان و آقایانی باشند که چه به صورت اهمیت به سلامتی و چه حرفه ای، مشغول فعالیت هستند.

کاربرد و مزایای ارسال پیامک برای باشگاه ها می تواند جنبه های متفاوتی از جذب وزرش کاران و یا ارتباط با آنان باشد.

کاربرد و مزایای ارسال پیامک برای باشگاه ها:

تبلیغاتی:

کارمندان شرکت ها با توجه به زمان کاری و مسافتی که تا منزلشان دارند به دنبال ورزشگاهی در نزدیکی محل زندگی و یا محل کارشان هستند. ارسال پیام تبلیغاتی براساس محدوده و نقشه می تواند گزینه مناسبی برای معرفی محل ورزشگاه و یا باشگاه شما باشد. البته برخی از ورزشگاه ها و یا باشگاه های وزرشی مخصوص بانوان و یا آقایان هستند. با کمک ارسال سن و جنسیت می توانید تبلیغات باشگاه خود را به مخاطب مناسب خود ارسال نمایید.

ارتباط با مخاطبین:

برخی از باشگاه های ورزشی دارای برنامه غذایی و یا برنامه فعالیت هستند. پیگیری و یا ارسال برنامه ها و یا اعلام تغییرات دربرنامه ها را میتوان پیامک نمود.هم چنین زمان شروع برنامه ها و یا حتی رشته ها و یا سبک های ورزشی را می توان به اطلاع ورزشکاران رساند.

ازطرفی اعلام شروع برنامه های جدید، اضافه شدن مربیان دربخش های متفاوت و یا حتی اعلام تخفیفات به ورزشکاران وفادار به باشگاه شما می تواند وفاداری هرورزشکار را به باشگاه و یا ورزشگاه بیشتر کند.

ارسال تبریک تولد و یا تبریک مناسب های خاص میتواند نشانگر احترام وارزش گذاری به مشتری باشد. تمام این قابلیت ها را می توانید با سامانه پیامک سفید به مخاطبین و ورزشکاران باشگاهتان ارسال نمایید. کافیست شماره موبایلشان را دراختیار شما قرارداده و منتظردریافت پیامتان باشند.