نزدیک سال نو که می شود همه افراد در حال تدارک شرایط و لوازم مربوط به تحویل سال نو و جدید هستند. خرید ها و تماس های تبریک و انجام امور عقب افتاده یا باقی مانده کاری در این زمان ها بسیار بیشتر از کل سال است. حجم کارها و زمان های کوتاه کاری و دغدغه های سال نو باعث می شود تا اغلب برخی اموری که حتی ممکن است مهم و ضروری باشند فراموش شوند و یا به صورت کامل انجام نشوند.

می توان راه های بسیاری را برای نظم دهی به حجم انبوه کارهای آخر سال درنظر گرفت. نوشتن یاداشت، اعلام کارها از طرف مدیران، نوت های زمان دار و … اما هریک به خودی خود می تواند ضعف های خود را داشته باشد. یکی از راه هایی که می توان به عنوان پیشنهاد به شما ارائه داد ارسال پیامک های یادآوری و یا زمان دار است. ارسال پیامک علاوه بر صرفه جویی در زمان می تواند اطمینان بالایی در مقایسه با تماس تلفنی داشته باشد.

در ارسال پیام کوتاه یادآوری می توان لیست کارهای مهم را به همراه زمان مورد نظر برای انجام آن در یک پیامک گذاشت و به شخص مورد نظر ارسال کرد. با ارسال پیامک یادآوری هر زمان که طبق برنامه شما باشد تمام موارد و کارها برایتان یادآوری می شود و می توانید به راحتی به انجام امور مربوط به خود بپردازید.

پیشنهاد دیگر ما به شما ارسال پیامک تکی و یا حتی انبوه زمان دار است. علاوه بر شما؛ افراد بسیاری ممکن است کارهای خود را به دلیل شرایط انتهایی سال فراموش کنند. می توانید لیست کارهایی که می بایست حتما انجام شوند را در ارسال زماندار قرار دهید و در زمان مورد نظرتان آن را به فرد مورد نظر ارسال نمایید. حتی می توانید برای کارهای مهم یک روزه زمان همان کار را در متن قرار دهید تا اگر تاریخ و یا ساعت را فراموش کردید مجددا به یاد آورید.

شاید بهتر باشد این نکته را هم به شما بگوییم که ارسال پیامک یادآوری مربوط به تاریخ و ارسال زمان دار مربوط به زمان است. پس اگر ارسالی از نظر روز اجرا برای شما مهم است از ارسال پیامک یادآوری استفاده نمایید و اگر زمان دارای اهمیت بیشتری است از ارسال زماندار لذت ببرید.

در نظر داشته باشید که هر نوع ارسالی که از سامانه ارسال پیامک انبوه ایده پردازان انجام دهید را می توانید در قسمت گزارشات ارسال و دریافت خود مشاهده نمایید و رکورد آن ها را ذخیره نمایید.