نحوه استفاده از ماژول کد خوان یا گارانتی چک (2)

در فیلد بعد ، پاسخ صحیح را مشخص نمایید البته کاربران می توانند این فیلد را خالی بگذارند زیرا در فایل اکسلی که در ادامه تکمیل می نمایید ستون پاسخ قرار داده شده است .

در ادامه فیلد پاسخ غلط مشاهده می شود که در این بخش می توانید پاسخی که در جواب کد های اشتباه ارسال می شود را مشخص نمایید .

بعد از پاسخ غلط پاسخ تکراری قرار داده شده است که در این کادر می توانید تعیین نمایید به کد های تکراری چه پاسخی ارسال گردد .

در قسمت زیرین کادر پاسخ تکراری گزینه ( افزودن شماره موبایل فرستنده پاسخ صحیح ، به دفترچه تلفن ) وجود دارد که می توانید تیک این گزینه را فعال نمایید تا شماره هایی که کد صحیح را ارسال نمودند به دفترچه تلفن شما اضافه شوند .

همچنین در این بخش می توانید مشخص نمایید که به کدام گروه دفترچه تلفن شما اضافه گردد .

کاربرانی که تمایل نداشته باشند اختیار فعال نکردن مورد بالا را دارند .

در مهم ترین بخش این ماژول باید فایل کد های شما آپلود گردد .

در نظر داشته باشید که ماژول کد خوان یا گارانتی چک هر فایل اکسلی را نمی پذیرد و حتما باید کد های شما در فایل نمونه پنل آپلود گردد .

در سمت چپ کادر روی گزینه ( جهت دانلود فایل نمونه کلیک کنید ) کلیک کرده و فایل نمونه را دریافت نمایید .

در این فایل دو ستون کد ها و پاسخ کد ها قرارداده شده است و می توانید 9 مورد نمونه را پاک کرده و اطلاعات خود را وارد نمایید .

پس از وارد کردن اطلاعات فایل را ذخیره و در بخش تعیین شده آپلود نمایید .

سپس در فیلد های زیرین گزینه های ستون کد و ستون پاسخ را انتخاب نمایید .

تیک فعال را زده و بازه زمانی فعال بودن ماژول را مشخص کرده و ثبت نمایید .

ماژول کد خوان یا گارانتی چک در کنار گزینه افزودن گزینه تنظیمات نیز دارد .

در بخش تنظیمات می توانید تعیین نمایید که در صورت نداشتن پاسخ صحیح فقط یک پاسخ اشتباه ارسال شود یا تمام پاسخ های اشتباه ارسال شوند .

به کاربرانی که قصد استفاده از این ماژول را برای اولین بار دارند پیشنهاد می شود که ابتدا فایل نمونه را در ماژول ثبت نمایند و پس از تست و فراگرفتن روش کار با ماژول فایل کد های اصلی خودشان را آپلود نمایند .