آیا می توانید به مدت یک هفته فروش خود را 2 برابر کنید؟

چگونه در کمتر از 30 دقیقه 20% مشتریان سابق مجدد خرید کنند؟

آیا از میزان فروش خود در پایان سال اطمینان دارید؟

طبق آمار، شرکت ها و کسب و کارهایی داریم که، معادل درآمد یکسال خود را قبل از عید کسب می کنند.

برخی در این فکر هستند که بودجه های کلان تبلیغاتی باعث انفجار فروش خواهد شد و آنقدر درگیر جذب مشتری و مخاطب جدید می شوند که فراموش می کنند منابع قدرتمندی از مشتریان و مخاطبین در کسب و کار خود دارند.

طبق تجربه و آمارهای بررسی شده با ارتباط با مشتریان و یادآوری محصولات و خدمات خود بیش از 20% آنها اقدام به خرید مجدد می کنند. در حال حاضر بهترین راه ارتباط مستقیم با همه مشتریان در کمتر از نیم ساعت، پیامک است.

این بدین معناست:

هر 10 پیامک ارسالی از سمت شما = خرید مجدد 2 مشتری

پیامک سفید نرم افزاری است که امکان ارتباط پیامکی با تمام مشتریان و مخاطبین را فراهم می کند. این نرم افزار بدون محدودیت بلک لیست امکان ارسال پیامک های اطلاع رسانی با دریافت رضایت کاربر را دارد.

تنها یک گام تا انفجار فروش خود فاصله دارید!!!