ارسال زماندار وب سرویسی پیامک سفید قابلیتی است که از طریق آن امکان schedule send به متن ارسالی داده می شود و متن در زمان و ساعت مورد نظر ارسال خواهد شد.

پیامک سفید سامانه خدماتی پیامک برای ارسال پیامک خدماتی و اطلاع رسانی به مشتریانی است که خودشان منتظر دریافت متن ارسالی هستند. برخی از شماره موبایل ها دریافت پیامک خود را می بندند و امکان دریافت پیامک را ندارند. پیامک سفید بر اساس قوانین و شرایط از پیش تعیین شده قابلیت ارسال این متن ها را دارد.

با توجه به تنوع استفاده و پیاده سازی از سامانه، دسترسی وب سرویس نیز در سرویس قرار داده می شود. تمام قابلیت های موجود در سامانه پیامک، در وب سرویس نیز قرار دارد. ارسال زماندار نیز یکی ازهمین قابلیت ها می باشد که پیاده سازی ارسال زماندار وب سرویسی پیامک سفید در همین دانشنامه بررسی خواهد شد.

ارسال زماندار وب سرویسی پیامک سفید :

ارسال زماندار دارای متد جداگانه نیست و در همان متد send دسترسی تعریف  زمان قرار داده شده است.

به صورت کلی پارامترهای مورد نیاز متد send به صورت زیر می باشد:

 

نوع type متد post می باشد.

رفرنس و URL ارسالی ، https://api.sms.ir/users/v1/Message/Send می باشد.

در هدر دو مقدار زیر می بایست قرار داده و ارسال شود:

Content-Type:application/json

x-sms-ir-secure-token

مقدار توکن توسط دو کلید ایجاد می شود. کد امنیتی و کلید وب سرویس ، این دو کلید در داخل سامانه و در قسمت بالای صفحه در بخش برنامه نویسان قرار داده شده است. رفرنس دریافت توکن https://api.sms.ir/users/v1/Token/GetToken می باشد.

پارامترهایی که در body قرار داده می شودبه صورت زیر است :

Message:تست

متن ارسالی و ارسال مقدار آن الزامی است.

ContactGroupIds:0

شناسه گروهی است که قصد ارسال پیامک به آن را دارید. لیست گروه های خود و شناسه های یکتای هر گروه را می توانید از طریق متد https://api.sms.ir/users/v1/Contacts/GetContactsFromLastId?lastid=0 دریافت نمایید. ارسال شناسه گروه مورد نظر برای ارسال الزامی است.

ContactRelationIds:******

شناسه یکتای هر کاربر است که طریق متد https://api.sms.ir/users/v1/Contacts/GetContactsFromLastId?lastid=0 قابل دریافت است. ارسال شناسه کاربر الزامی است.

CanContinueInCaseOfError: false

این گزینه اختیاری است و می توانید در پارامترها تعریف نکنید. اگر این مقدار تعریف شود با توجه به true و یا false بودن ادامه روند برنامه شما متوقف می شود و یا ادامه خواهد داشت.

SendDateTime:2019-08-05 14:25:00

این مقدار اگر null باشد ارسال شما در همان زمان انجام می شود اما اگر مقداردهی شود، ارسال شما زماندار شده و در تاریخ و زمان مشخص شده تنظیم و ارسال خواهد شد.

بهتر است اگر قصد ارسال زماندار این پارامتر را در کدهای خود قرار دهید در غیر این صورت اصلا این پارامتر را در body تعریف نکنید.