با معرفی متدهای ارسال پیامک سفید در وب سرویس می توان قدمی بزرگ در استفاده و اتصال سامانه های متفاوت به پیامک سفید برداشت.

پیامک سفید قابلیتی انحصاری و پرکاربر در ارسال پیام های اطلاع رسانی به شماره های سفید و سیاه است. تمام افرادی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نموده اند منتظر دریافت خبر و اطلاع رسانی از شرکت ها و یا بخش های به خصوص می باشند. پیامک سفید این مورد را برطرف نموده است.

نکته مهم و پرکاربر در پیامک سفید وجود وب سرویس و قابلیت ارسال از طریق کد می باشد. با معرفی متدهای ارسال پیامک سفید در وب سرویس به انواع ارسال و تفاوت آن ها در نوع ارسال باشگاه می پردازیم .

معرفی متدهای ارسال پیامک سفید در وب سرویس :

یکی از نکات مهم در ارسال پیامک سفید این است که کاربران از قبل می بایست در سامانه و در قسمت مخاطبین پیامک سفید اضافه شده باشند. روال اضافه کردن مخاطبین را می توان دستی از طریق سیستم و یا با استفاده از کدهای برنامه نویسی انجام داد.

بنابراین نکته مهم و ضروری در ارسال پیامک سفید موجود بودن شماره های موبایل و اضافه شدن آن ها به سیستم می باشد. پس از اطمینان از مخاطبین به سراغ ارسال می رویم.

SendMessageToOneCustomerClub

SendMessageToCustomersClubCategory

SendMessageToCustomersClubCategories

SendMessageCustomerClub

متدهای اعلام شده هریک نوعی از ارسال به پیامک سفید به شمار می روند.

برای ارسال تکی ( ارسال متن فقط به یک شماره ) می توان از SendMessageToOneCustomerClub استفاده نمود.

اگر تمایل داشته باشید که متن مورد نظر خود را به صورت اطلاع رسانی کلی به تمام مخاطبین پیامک سفید خود ارسال نمایید از متد SendMessageCustomerClub بهره بگیرید.

قابلیت ارسال پیامک گروهی نیز وجود دارد. می توانید از قبل مخاطبین خود را در گروه و یا گروه هایی ذخیره نمایید. تفاوت ارسال به یک گروه و یا قابلیت ارسال به چندین گروه ( نه تمام مخاطبین ) نوع استفاده شما از متدهای SendMessageToCustomersClubCategory ( برای ارسال به یک گروه مخاطب پیامک سفید ) و یا SendMessageToCustomersClubCategories ( جهت ارسال به چندین گروه ) را مشخص می نماید.

جهت استفاده از این متدها در وب سرویس SOAP می توانید به آدرس http://ip.sms.ir/ws/sendreceive.asmx  مراجعه نمایید.

در مقالات بعدی نوع و نحوه ارسال پارامترها و خطاهای رایج در ارسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.