متدهای دریافت گزارش ارسال وب سرویس را می توان جهت دریافت وضعیت پیام های ارسال شده توسط متدهای ارسال وب سرویسی استفاده نمود.

در برخی برنامه ها و یا پروژه هایی که با ارسال پیامک در وب سرویس وابسته است نیازمند بررسی وضعیت ارسال می باشد. ممکن است ارسال انجام شده در وضعیت های ارسال موفق، ارسال ناموفق، بلک لیست  و … باشد. حال به راحتی می توان از بین متدهای موجود وضعیت ارسال های انجام شده را دریافت نمود.

از بین متدهای برنامه نویسی موجود در نمونه کدهای سامانه ارسال پیام به دو صورت کلی می توان وضعیت ارسال را بررسی نمود. با استفاده از آخرین شناسه ارسال و با استفاده از تاریخ و زمان ارسال

 

متدهای دریافت گزارش ارسال وب سرویس:

  • GetSentMessageStatusByID

در نمونه های موجود با استفاده از اطلاعات ورودی به سامانه که شامل نام کاربری و رمز عبور می باشد و شناسه پیامک ارسال شده که در زمان ارسال به عنوان ID برگردانده می شود لازم است.

البته اگر در ابتدا به ID دسترسی نداشتید می توانید در اولین درخواست خود آن را صفر یا یک گذاشته و در زمان بازگشت مقدار از آخرین  شناسه برای درخواست بعدی استفاده نمایید.

<userName>string</userName>

<password>string</password>

<messageID>long</messageID>

<message>string</message>

 

  • GetVipSentMessageStatus

در زمان استفاده ازین متد به اطلاعات ورودی سامانه مانند نام کاربری و رمز عبور نیازمندید. می توانید مشخص نمایید تعداد بازگشتی ها در چه تعداد صفحه ای و در چه تعداد ردیفی نمایش داده شوند. البته با توجه به اینکه حجم بالای از ارسال های انجام شده را می توان در این متد دریافت نمود لازم است تا مقدار BATCH key در ارسال های انجام شده را وارد نمود.

 

 

<userName>string</userName>      <password>string</password>      <batchKey>guid</batchKey>      <requestedPageNumber>int</requestedPageNumber>      <rowsPerPage>int</rowsPerPage>      <countOfAll>int</countOfAll>      <message>string</message>

 

در استفاده از نمونه های xml قرار داده شده که مناسب وب سرویس های SOAP می باشد مقداری به نام refmessage وجود دارد که متن مربوط به فراخوانی تابع را نمایش می دهد.