تفاوت متدهای VIP/Send message در SOAP مناسب تمام برنامه نویسانی است که در زمان استفاده از متدهای ارسال ساده دلیل تفاوت آن ها را نمی دانند.دانستن تفاوت متدهای VIP/Send message در SOAP مناسب بسیاری از برنامه نویسان و یا ادمین های سایت که به دنبال اتصال ارسال برنامه خود به سامانه ارسال پیام کوتاه هستند؛ می باشد. راهکار موجود و انحصاری نیز استفاده از وب سرویس می باشد. حال وجود انواع متدهای ارسال با توجه به نوع بازخورد آن ها می تواند اطلاعات مناسبی را برای مخاطبین خود داشته باشد. نمونه XML ها و اطلاعات لازم آن در ادامه مورد بحث خواهد بود.

تفاوت متدهای VIP/Send message در SOAP:

 <soap:Body>
  <SendMessage xmlns="http://tempuri.org/">
   <userName>string</userName>
   <password>string</password>
   <webServiceSMSSendDetails>
    <WebServiceSmsSend>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <MessageBody>string</MessageBody>
     <MobileNo>long</MobileNo>
    </WebServiceSmsSend>
    <WebServiceSmsSend>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <MessageBody>string</MessageBody>
     <MobileNo>long</MobileNo>
    </WebServiceSmsSend>
   </webServiceSMSSendDetails>
   <lineNumberID>int</lineNumberID>
   <sendDateTime>dateTime</sendDateTime>
   <message>string</message>
  </SendMessage>

اطلاعات مورد نیاز آن همان اطلاعات ورودی به سامانه می باشد.

مقادیر متغییر های is flash را false قرار داده و آرایه هایی از متن های ارسالی و شماره موبایل هایتان را قراردهید.

در متد send message به جایline number  از شناسه آن استفاده نمایید. جهت دریافت شناسه خط خود می توانید از کارشناسان پشتیبانی کمک بخواهید و یا از متد GetSmsLines استفاده نمایید.

مقدار بازگشتی دراین متد، شناسه ای منحصر به فرد به نام ID می باشد که جزئیات ارسال را مشخص می نماید و در message by reference  لیست خطاها و یا اخطارها برگردانده می شود.

 

 <soap:Body>
  <VipSendMessages xmlns="http://tempuri.org/">
   <userName>string</userName>
   <password>string</password>
   <webServiceSMSSendDetails>
    <WebServiceSmsSend>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <MessageBody>string</MessageBody>
     <MobileNo>long</MobileNo>
    </WebServiceSmsSend>
    <WebServiceSmsSend>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <MessageBody>string</MessageBody>
     <MobileNo>long</MobileNo>
    </WebServiceSmsSend>
   </webServiceSMSSendDetails>
   <lineNumber>string</lineNumber>
   <message>string</message>
  </VipSendMessages>

در نوع VIP ارسال ساده می توان گفت تمام اطلاعات همانند متد قبل می باشد. اطلاعات نام کاربری و رمز عبور همان اطلاعات ورود به سامانه می باشد. در همین متد هم شما می توانید در لیستی از آرایه ها متن ارسالی و شماره موبایل گیرندگان را قرار دهید و همانند حالت قبل is flash می تواند false باشد. دلیل false بودن این است که دیگر ارسال های فلش از سامانه های ارسال پیامک انبوه پشتیبانی نمی شود.

نکته مهم در استفاده ازین متد در مقایسه با قبل عدم نیاز به شناسه خط ارسال کننده می باشد. در این متد تنها همان اعلام شماره اختصاصی ارسال و دریافت کافی است.

تمام خطاها و اخطارها نیز در refmessage نمایش داده می شودو ملاک تشخیص ارسال دریافت شناسه می باشد.

نکات مهمی که باید در استفاده ازین دو متد عنوان عنوان به شرح  زیر می باشد :

هزینه ارسال پیامک در هر دو حالت یکسان است و تفاوتی نمی کند.

تنها ملاک ارسال دریافت شناسه می باشد و پر بودن ref message نمی توان ملاک ارسال قرار گیرد.

سرعت ارسال از متدهای VIP اندکی بیشتر از حالت عادی می باشد.