ارسال پیامک فعال سازی در پیامک سفید قابلیت و دسترسی است که با توجه به ویژگی پیامک سفید؛ بسیاری از کاربران به دنبال آنند اما آیا این قابلیت وجود دارد؟

پیامک سفید سامانه اطلاع رسانی با رضایت به شماره هایی است که شماره موبایلشان را در اختیار دارید. با استفاده از خط خدماتی 300021 موجود در پیامک سفید به راحتی می توانید پیام های اطلاع رسانی خودتان را ارسال نمایید.

پیام های احراز هویت جز پیامک هایی هستند که گیرنده منتظر دریافت آن در سریعترین زمان ممکن است ( با توجه به اینکه در برنامه ها و یا سایت ها فرد باید شماره موبایل خود را وارد نمایید تا کد را دریافت کند)

علاوه بر سرعت بالا تمام شماره موبایل ها حتی شماره هایی که دریافت پیامک خود را مسدود نموده اند می بایست پیامک احراز هویت خود را دریافت نمایند.

پیامک سفید با قابلیت خط خدماتی خود می تواند ارسال کننده تمام پیامک ها باشد اما ارسال پیامک فعال سازی در پیامک سفید ممکن است ؟

ارسال پیامک فعال سازی در پیامک سفید :

پیامک سفید دارای دو نوع متد ارسال است. ارسال انبوه و گروهی و یا ارسال بر اساس آرایه ای از شماره موبایل ها

در هر صورت می بایست شماره گیرنده در لیست مخاطبین وارد شود و پیامک اطلاع رسانی اولیه برایش ارسال شود. کمی در اینجا زمان شما برای ارسال کد احراز هویت از دست رفته است اما بلافاصله کد را می توان ارسال نمود. زمانی بین 3 تا 8 ثانیه برای ارسال پیامک شما سپری خواهد شد.

در واقع اگر قصد ارسال پیامک احراز هویت را با پیامک سفید داشته باشید می توانید از دو متد استفاده نمایید. اولین متد برای اضافه نمودن شماره مخاطب شما استفاده می شود و سپس می توانید از متد ارسال بر اساس آرایه از شماره موبایل ها را استفاده نمایید.

دو متن برای مخاطب شما ارسال می شود. اولین متن مربوط به عضویت او در سامانه اطلاع رسانی شما است و دومین متن مربوط به کد می شود. البته در انتهای متن کد لغو عضویت نیز ارسال خواهد شد.

توضیحات بالا در ارسال پیامک فعال سازی در پیامک سفید وجود خواهند داشت. راهی آسانتر و کمی سریعتر هم در سامانه ارسال پنل انبوه به نام verification code وجود دارد.