آموزش کارکرد postman پیامک سفید بهترین و آسانترین راهکار برای تمام برنامه نویسان در جهت بررسی متدهای این سامانه و دریافت پاسخ بدون کد نویسی می باشد.

برای تمام سامانه های ارسال پیامک علاوه بر قابلیت های  درون سامانه ای، امکان اتصال API نیز تعریف می شود. سامانه ارسال پیامک سفید نیز دارای قابلیت API و وب سرویس می باشد. این سامانه با قوانین منحصر به خود قابلیت ارسال پیامک خدماتی را به تمام شماره ها حتی شماره های بلک لیست دارد.

سامانه پیامک سفید سه  قانون کلی دارد. اولین گزینه این است که توکن دریافت شود. در قدم دوم شماره موبایل در لیست مخاطبین اضافه شود و سپس برای کاربران ارسال پیامک صورت گیرد.

همین قوانین در وب سرویس نیز وجود دارد.

آموزش کارکرد postman پیامک سفید

ابتدا می بایست postman را اجرا نمایید. بعد از اجرا شدن از طریق لینک زیر به تمام متدهای پیامک سفید دسترسی می یابید.

https://apidocs.sms.ir/whiteSMS.html

در ابتدا طبق روند تعریف شده، می بایست توکن دریافت شود.

لینک https://api.sms.ir/users/v1/Token/GetToken  را در قسمت URL تعریف نمایید . نوع را post قرار دهید.

سپس در HEADERS طبق داکیومنت تعریف شده، Content-Typeapplication/json را در همان HEADERS قرار دهید.

در بخش body ، حالت row – application json را قعال نمایید. در این بخش به کد زیر نیاز دارید :

{

“UserApiKey”: “string”,

“SecretKey”: “string”

}

هر دو کد را می توانید از داخل سامانه ، سمت راست بالای صفحه ، بخش برنامه نویسان، دریافت نمایید.

پس از قرار دادن مقادیر، دکمه send را انتخاب نمایید تا در قسمت انتهایی مقدار توکن ایجاد شده، دریافت شود.

 

سپس نوبت قانون دوم که اضافه نمودن شماره موبایل مخاطب می باشد است .

یک tab جدید ایجاد نمایید.

لینک https://api.sms.ir/users/v1/Contacts/AddContacts را ثبت نمایید و نوع را بر اساس post تنظیم کنید.

طبق راهنما، HEADERS گزینه بعدی برای ورود اطلاعات است.

Content-Typeapplication/json یکی از پارامترهاست و پارامتر دوم x-sms-ir-secure-token می باشد که مقدارش را از تابع قبلی دریافت نموده اید.

تنظیمات body  را به همان ضورت قبل انجام دهید و کد زیر را استفاده نمایید :

{

“ContactsDetails”: [

{

“Prefix”: “string”,

“FirstName”: “string”,

“LastName”: “string”,

“Mobile”: “string”,

“EmojiId”: “byte”

}

],

“GroupId”: integer

}

از بین اطلاعات بالا تنها تعریف شماره موبایل و شماره گروه نیاز دارید.

در قدم سوم نیز می بایست ارسال انجام دهید.

روند ارسال و تعریف لینک نیز به همان حالت قبلی می باشد. می توانید برای آشنایی بیشتر نیز از ویدئو آموزشی استفاده از وب سرویس های restful سامانه انبوه استفاده نمایید.