دیجیتال مارکتینگ ( Digital Marketing ) که معادل فارسی آن را با نام بازاریابی دیجیتال ممکن است شنیده باشید به چه معناست و چه کاربردی می تواند داشته باشد؟

بازاریابی از همان ابتدا برای نیاز سنجی و معرفی محصولات در جهت برآورده شدن نیازهای بشر  وجود داشته است. تا همین دهه قبل بازاریابی را در پخش تراکت و یا چسبیده شدن برچسب های تبلیغاتی به دیوارها می شناختیم. کمی بعد بیلبوردها و پوسترها نیز به این دسته اضافه شدند. اما با پیشرفت و وارد شدن فناوری به عرصه های روزمره زندگی، مفهوم دیجیتال، زندگی دیجیتالی و … نیز به دایره مفاهیم اجتماعی، کاری و دانشی اضافه شد.

دیجیتال مارکتینگ :

بعید نبود که دنیای دیجیتال به دنیای بازاریابی نیز وارد شود. پس از ورود دیجیتال به بازاریابی همگی شاهد تبلیغات رادیویی و یا تلویزیونی بودیم. تا چند سال قبل دامنه تبلیغات به گوشی ها نیز وارد شد و پس از همه گیر شدن شبکه های اجتماعی نیز شاهد پست های تبلیغاتی در شبکه های مجازی چون تلگرام، اینستاگرام، آپارت و .. بودیم.

پس ازین سیر دیجیتال مارکتینگ جزو لاینفک بازاریابی و تبلیغات به شمار آمد و مفاهیم مدیریت بازاریابی و مدیریت تبلیغاتی شامل مجموعه ای از معرفی ها و استفاده از دیجیتال مارکتینگ شدند.

در حوزه دیجیتال مارکتینگ چندین دسته بندی مختلف ارائه شد که هر کدام در حوزه خود دنیا و مفاهیم دیگری را ایجاد نمودند و همگی در عرصه تبلیغاتی امروزی در حال استفاده شدن هستند. دسته بندی های متفاوت دیجیتال مارکتینگ را در حوزه های زیر تعریف کرده اند:

Search Engine Optimization – بهینه سازی در موتورهای جستجو همانند Googel، AOL و …

Inbound Marketing – بازاریابی ورود

Social Media Marketing – شبکه های اجتماعی

Email Marketing – ایمیل مارکتینگ

Pay-Per-Click  –  تبلیغات کلیکی ( پرداخت پول بابت هر تک کلیک )

Content Marketing – بازاریابی محتوا

Marketing Automation – اتوماسیون بازاریابی

Native Advertising – بازریابی بومی

Affiliate Marketing – بازاریابی وابسته

 

دانشنامه های بعدی به حوزه های متفاوت بازاریابی دیجیتال و معرفی ساده ترین و کم هزینه ترین و در عین حال پر بازده ترین حوزه می پردازد.