آشنایی با قیف فروش و مرتبه های آن برای تیم های مارکتینگ و فروش جزو اصول اساسی و لازمه کار بازاریابی و سپس فروش محسوب می شود. شما در هر کسب و کاری می بایست با اصول قیف فروش آشنا باشید. پس از آشنایی با قیف فروش و مرتبه های آن نحوه پیاده سازی آن را از طریق سامانه ارسال پیامک توضیح خواهیم داد.

برای راهنمایی و معرفی امکاناتی که در هر مرحله به آن نیاز دارید شاید بهتر است در ابتدا قیف فروش را ارزیابی کنیم و بشناسیم.

آشنایی با قیف فروش و مرتبه های آن :

اگر بخواهیم قیف فروش را تعریف کنیم برایش عبارت ها و اصلاحات بسیاری تعریف شده است اما بگذارید راحت تر برایتان شرح دهیم.

یک قیف را تصور کنید. در بالای آن حجم زیادی از مشتری را در نظر بگیرید. کسانی که  از وجود شما بی خبرند. این افراد از برند و نوع خدماتی که ارائه می دهید کاملا بی اطلاعند. این دسته به مشتریان بالقوه تعلق دارد. شما می بایست خدماتی که آنان نیازمند آنند را ارائه دهید و یا ارزش خدمات خود را به آنان بشناسانید.

کمی قیف شما تنگ  شود به مشتریانی می رسید که به نوع خدمات و یا کالای شما رغبت نشان داده اند. این مشتریان تبلغ شما را دیده اند و یا احساس می کنند که می توانید برآورده کننده نیازهای آنان باشید. به ردیف دوم قیف فروشتان یک اسم می دهیم : مشتریان راغب

کمی بیشتر به پیش برویم. در دهانه قیف مشتریانی قرار می گیرند که در حال تصمیم گیری برای خرید از شما هستند. شما در این مرحله با دیگر رقیبان خود مقایسه می شوید. ارزش کالای شما سنجیده می شود و در نهایت اگر بیشتر و یا تمام خواسته های مشتریانتان را پوشش دهید، انتخاب خواهید شد. به این ردیف و دسته؛ مشتریان در حال تصمیم می گوییم.

ردیف آخر قیف، مشتریان بالفعل شما هستند. این افراد تصمیم به خرید از شما گرفته اند و آن خدمت و یا کالا را از شما دریافت نموده اند. هم اکنون به معنای واقعی می توانید آنان را مشتریان خود بخوانید.

البته توجه داشته باشید به دست آوردن مشتری و حفظ مشتری دو مقوله از هم جدا اما مرتبط بهم هستند. وفادار نگه داشتن مشتریان در واقع مرحله آخر و البته مهم قیف فروش می باشد. تمام این روند ها در وفاداری مشتری معنی پیدا می کند.