لوگوی sms.ir
ورود / ثبت نام
لوگوی sms.ir
customersImage

شماره حساب ها

crayon-faq
شماره حساب: 021-00015761-004
ایده پردازان الکترونیک جوانان
حساب به نام ایده پردازان الکترونیک جوانان می باشد.
شماره کارت بانک پارسیان : 8929-0000-0688-6221
شماره شبا بانک پارسیان : IR97-0540-1228-0210-0015-7610-04
مشاوره رایگان ۰۲۱۲۸۵۳