لوگوی sms.ir

سوالات متداول ( خرید سامانه پیامکی و تعرفه پیامک )

ارسال پیامک هوشمند

 

سوالات متداول ( خرید سامانه پیامکی و تعرفه پیامک )

بسیاری از مخاطبانی که در حال راه اندازی و بررسی سامانه پیامکی ایده پردازان هستند جهت ارسال پیامک نیاز به اطلاعات پیرامون سامانه پیامکی ، خط و شارژ اولیه دارند. در سایت sms.ir از طریق منوی خدمات و منوی پنل کاربری کلیه اطلاعات قابل مشاهده می باشد. در این مقاله به سوال متداول یکی از کاربران که نیاز به اطلاعات اولیه در همین پیرامون دارند خواهیم پرداخت.

سوال :

با سلام . اینجانب قیمت تعرفه ها رو در سایت شما مشاهده نکردم. بنده اگر بخوام ۱۰۰ تا پیامک از شما خریداری کنم چه مقداری هزینه ای باید پرداخت کنم؟

پاسخ :

در ابتدا همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد از طریق سایت sms.ir منوی خدمات و انتخاب گزینه ی تعرفه پیامک کلیه تعرفه ها برای کلیه خطوط پیامکی قابل مشاهده می باشد.

در پنل پیامکی  sms.ir کاربر به راحتی بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای سامانه پیامکی و خط هدیه اختصاصی خود را دریافت کرده و پنل خود را به میزان مد نظرش شارژ می نماید.

تعرفه ها در سامانه پیامکی ایده پردازان بر اساس بازه های شارژ متغییر بوده و به عبارتی هرچه کاربران با مبلغ بیشتری شارژ نمایند قیمت پیامک کمتر محاسبه می شود. در جدول زیر بازه ی تعرفه ی کاربران مستقیم قابل مشاهده می باشد.

نکته ) ستون آخر مربوط به قیمت پیامک ها می باشد. قیمت ها با احتساب ۱۰ ریال خزانه داری می باشد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید کاربر اگر از ۱ الی ۵۷۵۰۰ تومان شارژ نماید هر پیامک ۱۶۹ ریال محاسبه می شود.(تعرفه ۱ )

اگر بین ۱۱۰ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان شارژ نماید هر پیامک تمام شده معادل ۱۵۶ ریال می باشد. (تعرفه ۳)

این تعرفه ها هم در قسمت تعرفه ها در سایت sms.ir و هم در پنل کاربری منوی اطلاعات مالی – شارژ حساب قابل مشاهدده می باشد.

در بخش شارژ حساب کلیه کاربران می توانند تعداد پیامک های مد نظرشان را در قسمت تعداد پیامک وارد نمایند تا مبلغ مورد نیاز جهت شارژ نمایش داده شود یا بلعکس مبلغ را وارد نموده و مشاهده نمایند چه تعداد پیامکی به آنان تعلق می گیرد.

در تصویر فوق کاربر در قسمت تعداد پیامک عدد ۱۰۰ را وارد نموده و مبلغ شارژ و تعرفه ی هر پیامک به وی نمایش داده شده است.

این راه آسانترین راه جهت محاسبه تعداد پیامک و هزینه ی آن می باشد . می توان از طریق جدول تعرفه ها و کمک از ماشین حساب نیز مبلغ و یا تعداد پیام مد نظرتان را بدست آورید. همکاران پشتیبان سامانه پیامک ایده پردازان نیز آماده ی پاسخگویی به درخواست و سوالات شما عزیزان در این راستا می باشند.

شماره اختصاصی 1000
۱۵۹ ریال
۰ تا ۵۷۴.۹۹۹

۱۵۲ ریال
۵۷۵.۰۰۰ تا ۱.۰۹۹.۹۹۹

۱۴۶ ریال
۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۹۹.۹۹۹

۱۳۹ ریال
۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۴۹.۹۹۹

۱۳۶ ریال
۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۲۴.۹۹۹

۱۳۳ ریال
۷.۷۲۵.۰۰۰ تا ۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۰ ریال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۶ ریال
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۳ ریال
۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۹۹۹.۹۹۹

۱۲۲ ریال
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۹ ریال
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۵ ریال
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۳ ریال
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۴۹.۹۹۹.۹۹۹
تعرفه اس ام اس 2000
۱۷۰ ریال
۰ تا ۵۷۴.۹۹۹

۱۶۳ ریال
۵۷۵.۰۰۰ تا ۱.۰۹۹.۹۹۹

۱۵۵ ریال
۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۹۹.۹۹۹

۱۵۰ ریال
۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۴۹.۹۹۹

۱۴۶ ریال
۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۲۴.۹۹۹

۱۴۳ ریال
۷.۷۲۵.۰۰۰ تا ۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۴۰ ریال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۴۹۹.۹۹۹

۱۳۸ ریال
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۴۹۹.۹۹۹

۱۳۶ ریال
۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۴ ریال
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۲ ریال
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۱ ریال
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۰ ریال
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به بالا
تعرفه ارسال پیامک 3000
۱۵۹ ریال
۰ تا ۵۷۴.۹۹۹

۱۵۲ ریال
۵۷۵.۰۰۰ تا ۱.۰۹۹.۹۹۹

۱۴۶ ریال
۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۹۹.۹۹۹

۱۳۹ ریال
۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۴۹.۹۹۹

۱۳۶ ریال
۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۲۴.۹۹۹

۱۳۳ ریال
۷.۷۲۵.۰۰۰ تا ۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۰ ریال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۶ ریال
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۳ ریال
۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۹۹۹.۹۹۹

۱۲۲ ریال
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۹ ریال
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۵ ریال
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۳ ریال
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به بالا
تعرفه اپراتور 021
۱۵۹ ریال
۰ تا ۵۷۴.۹۹۹

۱۵۲ ریال
۵۷۵.۰۰۰ تا ۱.۰۹۹.۹۹۹

۱۴۶ ریال
۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۹۹.۹۹۹

۱۳۹ ریال
۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۴۹.۹۹۹

۱۳۶ ریال
۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۲۴.۹۹۹

۱۳۳ ریال
۷.۷۲۵.۰۰۰ تا ۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۳۰ ریال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۶ ریال
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۴۹۹.۹۹۹

۱۲۳ ریال
۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۹۹۹.۹۹۹

۱۲۲ ریال
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۹ ریال
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۵ ریال
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۹.۹۹۹.۹۹۹

۱۱۳ ریال
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به بالا

 

 

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ، از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰ ریال به مبالغ فوق افزوده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد

قیمت های فوق مبلغ تمام شده هر پیامک فارسی به ریال می باشد و تا زمان صدور فاکتور رسمی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می گردد

امتیاز به این مطلب
[کل: ۰ میانگین: ۰]
مقالات مرتبط
نظرات کاربران
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
مشاوره رایگان 0212853
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x