لوگوی sms.ir

دانلود پیامک سفید۲

برای خرید مجدد مشتریان سابق و معرفی شما به دوستانشان عوامل بسیاری دخیل است و یکی از مهمترین آن ها برقراری ارتباط صحیح و مداوم با مشتری است.

بهترین راه مستقیم برقراری ارتباط با تمام مشتریان ارسال پیام کوتاه می باشد. شما می توانید با گرفتن شماره موبایل مشتری و وارد کردن آن داخل نرم افزار جدید پیامک سفید، ارتباط مستقیم و بدون محدودیت لیست سیاه با مشتریانتان برقرار کنید.

Info@sms.ir

۰۲۱-۲۸۵۳

مشاوره رایگان 0212853